מטפל ביום אחד

נוצר ע"י בוקר, מירי (במאית)
וידאו38.40 דק'שמע: עברית2018

סרט הדרכה למטפלים בזקנים בביתם ובמוסדות. בסרט שלושה פרקים בנושאים: אכילה, מעברים ומשפחה

מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט

שותפים: משרד הבריאות, בית אבות נוה הורים

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend