תכנית לשינוי עמדות של האוכלוסיה הכללית ביחס לאנשים עם מוגבלות. הפעילות מתרחשת במרחבי חיים מגוונים ככל הניתן – אקדמיה, מגזר עסקי, אמנות ועיצוב, קהילות ומנהיגי קהילה ובקרב נותני שירות – יחד עם מרצים מתחום המוגבלות.

הצורך

דעות קדומות וסטיגמות על אנשים עם מוגבלות מובילות להדרתם מהמרחב הציבורי ויוצרות תחושות בדידות. המפגש הבלתי אמצעי של אנשים עם וללא מוגבלות מוריד חסמים ומייצר הזדמנויות לשינוי עמדות ולבניית חברה מכילה.

קהל היעד

אוכלוסיה כללית (ללא מוגבלות) – חברות עסקיות, מוסדות אקדמיים, ארגונים נותני שירות כגון משטרה, מנהיגים בקהילה כגון רבנים, קהל ביריד אמנות.

הפעילות

שווה פיתוח: מפגשים קבועים של נציגי חברות עסקיות ללמידת עמיתים, פיתוח שיווק והפצה של מוצרים ושירותים לאנשים עם מוגבלות.

קהילות ERG: בניית קהילות עובדים בארגונים עסקיים לקידום נושא אנשים עם מוגבלות.

אומנות ועיצוב: עבודה עם סטודנטים, שימוש בכלים של אומנות ועיצוב כדרך לשינוי עמדות בקהל הרחב.

המכללה לשוטרים: הכשרות שוטרים וצוערים לקידום שירות מיטבי לאנשים עם מוגבלות.