ליווי אנשים עם מוגבלות חדשה ובני משפחותיהם, משלב האשפוז לשיקום מוצלח בקהילה. התוכנית מכוונת לשמור את הרצף הטיפולי מאשפוז לקהילה, לסייע לאדם ולמשפחתו בכל תחומי החיים, כולל מיצוי זכויות, התאמת הסביבה הפיזית למצבו החדש, שיקום בריאותי וחזרה לתפקוד בקהילה, בתעסוקה ובכל תחום שיבחר האדם.

הצורך

מעל 70% מאנשים עם מוגבלות בגילאי עבודה, הינם אנשים עם מוגבלות נרכשת כתוצאה ממחלה / פציעה. רבים מהם לא מצליחים לממש את הפוטנציאל התפקודי-שיקומי.

קהל היעד

בוגרים עם מוגבלות פיזית / נוירולוגית מורכבת חדשה עם פוטנציאל שיקומי, בוגרים עם מוגבלות נפשית.

הפעילות

התכנית מלווה את האנשים בעת היציאה מאשפוז לתקופה ממושכת בעזרת צוות של מתאם טיפול ועמית מומחה (בעל ידע מנסיון) המסייעים למשתתפים להציב מטרות ולממשן במגוון תחומי חיים.