בניית מנגנון פעולה ארצי / אזורי שיאפשר לאנשים עם יותר ממגבלה אחת, למצות את זכויותיהם תוך התמודדות עם פיצול המענים המובנים במשרדים השונים, באמצעות בניית תכנית שיקום אישית והתאמת השירותים לאדם על פי צרכיו ורצונותיו.

הצורך

דוחות מחקר מהשנים האחרונות מלמדים כי 40-50% מקרב אנשים עם מוגבלות הינם אנשים עם יותר ממגבלה אחת. אוכלוסייה זו נמצאת במגמת גידול, בעקבות שיפור אמצעי האבחון והטיפול, ובעקבות העלייה בתוחלת החיים. השירותים הקיימים מכוונים למתן מענה לסוג אחד של מגבלה, כאשר עיקר הקושי הינו בהפרדה המובנת בין משרד הבריאות הנותן מענה לאנשים עם מוגבלות נפשית, לבין משרד הרווחה הנותן מענה לאנשים עם מוגבלות פיזית, חושית, או קוגניטיבית. אנשים עם יותר ממוגבלות אחת נדרשים לפנות ולפעול מול כל אחת מהמערכות בנפרד על מנת לקבל את כל ההטבות והזכויות המגיעות להם.

התכנית שמה למטרה לבנות למשתתף תוכנית מותאמת אישית, תוך מיצוי הזכויות ממשרד הבריאות ומשרד הרווחה והשירותים חברתיים.

קהל היעד

בוגרים בגילאי 18-65 עם יותר ממגבלה אחת מתוך 4 האוכלוסיות: אוטיזם, מש”ה (מגבלה שכלית התפתחותית) שיקום (נכות פיזית, חושית, הנמכה קוגניטיבית), ומוגבלות נפשית, אשר מופנים על ידי ועדת ההכרעה הבין משרדית.

הפעילות

מתאם טיפול בונה יחד עם המשתתף תוכנית אישית מותאמת, תוך מיצוי הזכויות ממשרד הבריאות ומשרד הרווחה והשירותים חברתיים. התכנית פועלת עבור כל משתתף למציאת פתרונות ייחודיים משני המשרדים, ומקיימת הדרכות למסגרות ולשירותים הקולטים את המשתתפים.