בניית תהליך מוסדר של הכשרה וליווי לאדם הנתמך ולתומך, המאפשר לאדם לקבל החלטות על חייו.

בניית מודל של תמיכה בקבלת החלטות בערוץ משפטי וערוץ ההסכמי, כמודל חלופי.

הצורך

אפוטרופוס הוא אדם או עמותה הממונה על-ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו. מדי שנה מתמנים בישראל כ-10,000 אפוטרופוסים.

בשנת 2018 אושר תיקון לחוק האפוטרופסות המכיר ב”תמיכה בקבלת החלטות” ככלי משפטי חדש, השם דגש על אוטונומיה, הגדרה עצמית ושוויון; ומגדיר את תפקיד “התומך” לליווי וייעוץ לאנשים המתקשים לנהל את עניינם, כדי שיוכלו לממש את רצונותיהם. בעוד ‘אפוטרופוס’ מקבל החלטות עבור האדם הנתמך ובמקומו, ‘תומך בקבלת החלטות’ מסייע לאדם לקבל מידע, להבין את המידע ואת החלופות העומדות בפניו, לברר את רצונו ולממשו.

פיילוט “תמיכה בקבלת החלטות” נועד להבנות הכשרה לתפקיד התומך של אדם עם מוגבלות ולאדם הנתמך. ובנוסף, הפיילוט נועד לעורר מודעות ולהגביר את השימוש בתמיכה בקבלת החלטות בקרב אנשים עם מוגבלות כחלופה לאפוטרופסות.

קהל היעד

אנשים עם מוגבלות, רב נכותי, בגילאי 18-67.

הפעילות

איתור מקבלי החלטה ותומכי החלטה מתאימים, הכשרתם וליווי עבודתם, הגברת מודעות וחשיפה בקרב קהלי היעד, והבניית תהליכי הליווי.