מתן זכות שווה לצעירים עם מוגבלות להשתלבות במכינות הקדם הצבאיות הקיימות כהכנה לשירות צבאי.

הצורך

צעירים עם מוגבלות מודרים על פי רוב ואינם מקבלים הזדמנות שווה להנהיג ולהוביל. נדרשת התייחסות הן לפיתוח מנהיגות של הצעירים עם המוגבלות שמשמעותה קידום זכויותיהם ואיכות חייהם, והן התייחסות לדור המנהיגים ומקבלי ההחלטות העתידיים המתחנכים בחלקם במכינות הקדם צבאיות.

קהל היעד

צעירים עם מוגבלות בגילאי 18-21 שלאחר קבלת התאמות מסוגלים לקחת חלק בפעילות המכינה.

הפעילות

מעטפת מענים לחניך המשתלב ולמכינות הקדם צבאיות: הדרכה ע”י אנשי מקצוע, חונכות, הנגשת מבנים, טיולים מונגשים, תיווך למסגרות המשך ולעולם בוגרי המכינות.