העלאת תחושת שייכות והפחתת בדידות של אנשים עם מוגבלות על ידי יצירה ותמיכה במעגלים חברתיים בקהילה.

מודל עבודה שמייצר לאדם עם מוגבלות מעגל השתייכות.

הצורך

אנשים עם מוגבלות מתמודדים עם בדידות בהיקפים גדולים יותר בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות.

קהל היעד

אנשים עם מוגבלות.

הפעילות

פיתוח והפעלה של מערך הכשרות לבעלי תפקידים ולבני משפחות מלווים ליצירת קבוצת השתייכות למפגשים קבועים, בהתאם לבחירתו של האדם עם המוגבלות אותו מלווים, ועל פי המטרות שהוא הגדיר.