קידום חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות באמצעות שימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים וגיבוש מודל להתאמת פתרונות טכנולוגים להגברת עצמאות.

הצורך

טכנולוגיה המותאמת לצרכיו ולסביבתו של האדם עם המוגבלות מגבירה את עצמאותו ואת יכולת ההשתתפות שלו בחברה. היא מצמצמת את הצורך בשירותי תמיכה ומפחיתה את עלויות הטיפול. למרות זאת, רק אחד מכל 10 אנשים עם מוגבלות משתמש בפתרונות טכנולוגיים (ארגון הבריאות העולמי, 2019). בנוסף נמצא כי קיימת נטישה של 30%-75% מהפתרונות הטכנולוגיים בשנה הראשונה לשימוש, דבר היוצר אכזבה ותסכול הן בקרב מקבלי השרות והן ע”י הגורמים המממנים.

קהל היעד

אנשים עם מוגבלות בגילאי עבודה, החיים במסגרת דיור או בביתם.

הפעילות

ייחודה של התוכנית בהכנסת אמצעים דיגיטליים וטכנולוגיים מגוונים לבתיהם של המשתתפים בתוכנית. האמצעים יותאמו באופן אישי לצרכיו של האדם, כך שהם יתרמו לקידום עצמאותו, ביטחונו, ושליטתו של האדם על חייו. בנוסף תיבדק היעילות הכלכלית של הכנסת אמצעים טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלות, במטרה לגבש מודל להתאמה, לרכישה ולהטמעת השימוש בפתרון טכנולוגיים מקדמי עצמאות.