פיתוח מענים וכלים לקידום שילוב בחברה של בדואים חירשים וכבדי שמיעה בנגב.

הצורך

כ-5,000 חירשים וכבדי שמיעה באזור הנגב בכל הגילאים. שיעור האנשים החרשים בקרב אוכלוסייה זו גבוה יותר מן הממוצע הכללי בארץ. הבדואים החירשים וכבדי השמיעה מרוכזים בשלושה שבטים עיקריים, כאשר לכל שבט שפת סימנים משלו בדיאלקט מקומי, בפישוט לשוני ובהתאמה תרבותית מקומית. הבדואים החירשים חווים קושי לתקשר עם הסביבה השומעת ולקלוט מידע וידע מהסביבה, בשל היותם דוברים שפת סימנים בדיאלקט מקומי, ובשל היעדר מתורגמנים לשפת סימנים בדיאלקטים המקומיים.

קהל היעד

בדואים חירשים וכבדי שמיעה בנגב, בני משפחותיהם, אנשי מקצוע ומשפיענים.

הפעילות

התכנית כוללת סדנאות ללימוד שפת סימנים ישראלית לחירשים, שימושי מחשב, מיצוי זכויות וסדנאות לבני משפחה ולאנשי מקצוע.