ליווי אנשים עם מגבלה מורכבת לדיור עצמאי בקהילה.

הצורך

אנשים עם מגבלה מורכבת זקוקים לעזרה על מנת לבנות מערך תמיכות שיסייע להם להתגורר בקהילה.

קהל היעד

אנשים עם מגבלה מורכבת: אוטיזם בתפקוד בינוני וקשה, מש”ה בתפקוד בינוני וקשה, מגבלה פיסית המשלבת מגבלה נוספת הדורשת הערכות מיוחדת (מלבד מטפל אישי) במגורים בקהילה.

הפעילות

ליווי כל משתתף בתוכנית על ידי מתאם טיפול ומדריך, כתיבת תוכנית אישית מותאמת ומערך תמיכות.

בנית מנעד תעריפים לשירותים בתוכנית והגדרתם, כתיבת כלי עבודה לתוכנית, כתיבת מתווה עבודה עם הפיקוח לתוכנית, הכשרה קבועה למתאמי הטיפול בתוכנית.