הקמת נבחרת מנהיגים צעירים עם וללא מוגבלות בשירות הציבורי וכמובילי שינוי עמדות בקהילתם.

הצורך

השירות הציבורי, בכל דרגותיו, מהווה יעד התפתחות, מנהיגותי ותעסוקתי לצעירים עם מוגבלות, ומשקף את חלקם היחסי באוכלוסייה.

3,320 עובדים עם מוגבלות מועסקים בשירות הציבורי, הם מהווים 4.2% מכלל העובדים ואינם עומדים ביעד הייצוג לאנשים עם מוגבלות (5%).

ככול שעולים ברמת הבכירות במדרג שירות המדינה, ייצוגם היחסי של אנשים עם מוגבלות הולך וקטן משמעותית.

במדינת ישראל, בעידן הדיגיטלי, חסר דור צעיר של אקטיביסטים ומנהיגים חברתיים עם מוגבלות שיפעלו וישתלבו במקומות השפעה, ברמה המקומית-האזורית-ארצית, במגזר הציבורי ובעמדות מפתח.

באמצעות ההכשרה הצעירים שבתכנית יכוונו לתפקידי מנהיגות והובלה ולהשתלבות בעמדות מפתח במגזר הציבורי דרך תכנית עתודות לישראל.

קהל היעד

צעירים עם וללא מוגבלות בגילאי 18-35 בעלי ידע בתחום השילוב, בעלי ניסיון תעסוקתי / התנדבותי בתחום השילוב.

הפעילות

הקמה של שלוש קבוצות צעירים עם וללא מוגבלות, ברחבי הארץ. תהליך ליווי סדור לצעירים עם מוגבלות בכניסה לשירות הציבורי, משלב הגשת המועמדות לתכניות עתודות לישראל, ועד תהליך הגיוס והמיון לתפקידים ציבוריים.