fbpx
שנים
אתגרים
a:0:{}
a:1:{i:0;i:1090;}
a:1:{i:0;i:1111;}
a:1:{i:0;i:1590;}
a:1:{i:0;i:55;}
a:1:{i:0;s:2:"55";}
a:1:{i:0;s:4:"1065";}
a:1:{i:0;s:4:"1090";}
a:1:{i:0;s:4:"1111";}
a:1:{i:0;s:4:"1590";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6719;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6856;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:1101;}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1590";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1101;}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1111;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:55;}
a:2:{i:1;s:4:"1101";i:2;i:1111;}
a:3:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1101";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;s:4:"6867";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:2;s:4:"6867";i:3;i:1111;}
a:3:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1590";i:1;i:1065;i:2;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";i:2;i:6588;i:3;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:2;i:6588;i:3;i:6719;i:4;i:6856;}
a:5:{i:0;i:1111;i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:5:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:6:{i:0;i:1065;i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:7:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;i:6;i:6867;}
a:7:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;}
a:8:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;i:7;i:6867;}
סוג קובץ
הכל
אתר
וידאו
לומדה
מסמך/מצגת
שמע
Filter by שפות
אמהרית
אנגלית
עברית
ערבית
רוסית
Filter by סוגי תוכן
אסטרטגיה/מדיניות
כתבי עת
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מערכי שיעור והדרכה
משבר הקורונה
ספרים
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
סרטון
Filter by אגפים
ג'וינט ישראל (כללי)
ג'וינט-"ישראל מעבר למגבלות"
ג'וינט-אלכא
ג'וינט-אשל
ג'וינט-אשלים
ג'וינט-תבת

סינון תוצאות

מציג 1-12 מתוך 89 תוצאות.

טיפים לתקשורת עם אדם עם מוגבלות- סרטון הסבר בהגשת עדי נתן

הסרטון הופק בתקופת מלחמת “חרבות ברזל” ונועד לצייד מתנדבים ואנשי מקצוע הפונים לסייע לאנשים עם מוגבלות- בטיפים שיסייעו לתקשורת אפקטיבית בעיתות חירום  

וידאו 2024

השיחה הטלפונית הראשונה עם אדם עם מוגבלות- סרטון הסבר בהגשת טל מעיין בן-ארי

הסרטון הופק בתקופת מלחמת “חרבות ברזל” ונועד להסביר למתנדבים ואנשי מקצוע הפונים לסייע לאנשים עם מוגבלות, כיצד נכון לקיים את השיחה הטלפונית הראשונה בעת חירום  

וידאו 2024
טלי אטדגי

אנשים עם מוגבלות במצבי חירום לאומי- סרטון הסבר בהגשת טלי אטדגי

הסרטון הופק בתקופת מלחמת “חרבות ברזל” ונועד להסביר את המורכבויות עמן מתמודדים אנשים עם מוגבלות בעיתות חירום.  

וידאו 2024
דיור נתמך

סרטון הסבר על התוכנית “דיור נתמך”

סרטון אנימציה המסביר את מהות התוכנית “דיור נתמך”- בה אנשים עם מוגבלות יוצאים לדיור עצמאי בקהילה ומקבלים את מעטפת המענים נדרשת לפיתוח חיים עצמאיים בבית משלהם. שותפים: משרד הרווחה

וידאו 2024
פתרונות טכנולוגיים

פתרונות טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלות הנמצאים במקום מגורים זמני

מסמך שנכתב כמענה לצורך שעלה במהלך מלחמת “חרבות ברזל”, במטרה לאפשר עצמאות לאנשים עם מוגבלות שעזבו את סביבת חייהם המוכרת לתקופה זמנית אך ממושכת. המסמך מציג פתרונות אוניברסליים, פתרונות ייעודיים, ואפליקציות, תוך מתן הסבר על המוצר, השימוש ולמי יכול להתאים. המיקוד הוא בפתרונות טכנולוגיים שאינם דורשים חיבור קבע לדירה וניתן להעביר אותם ממקום למקום בקלות. […]

מסמך/מצגת 2024
ערכה

ערכה לציון יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בסימן מלחמת “חרבות ברזל”

הערכה למעסיקים המעוניינים בסיוע בהפקת מפגש לציון יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- 3.12.23

מסמך/מצגת 2023

אנשים עם מוגבלות בישראל במלחמת “חרבות ברזל”- עובדות ומספרים נבחרים

מסמך זה הוכן לקראת “יום שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות 2023” ומוצגים בו נתונים על אנשים עם מוגבלות בישראל וצורכיהם בזמן חירום, כמו גם מידע על מענים שניתנו בישראל מאז פרוץ מלחמת “חרבות ברזל”. המסמך מבוסס בעיקרו על מידע שנאסף בראיונות עם נציגי משרדי ממשלה ונציגי ארגוני החברה האזרחית ועל נתונים שנמסרו, באופן ייעודי למסמך זה, […]

מסמך/מצגת 2023
מרכזי ידע לאנשים עם מוגבלות

מרכזי מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בחברה הערבית- תפיסת הפעלה

ידע ונגישות למידע הם כלים בסיסיים וחיוניים, המסייעים ומאפשרים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם במיצוי זכויותיהם ובהשתלבות בחברה.  אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית חווים נגישות מוגבלת למידע על זכויותיהם ואופן מימושן . תכנית “מרכזי מידע” מציעה שירות אישי וקהילתי בתחום מיצוי זכויות, נותנת מענה לכל סוגי המוגבלויות ורלוונטית לכל מעגל החיים של האדם שותפים: משרד […]

מסמך/מצגת 2023

פרסונליזציה לאנשים עם מוגבלות

פרסונליזציה (Personalization )הוא מושג בו נעשה שימוש בשדות שונים, הן בעולם העסקי והן בעולם החברתי. המשותף ליישום הפרסונליזציה בשדות אלה הוא התאמה אישית ומדויקת של מענים – שירותים, מוצרים ותכנים, ובמיוחד של צורת אספקתם, לצרכים ולהעדפות הספציפיים של אדם מסוים.

מסמך/מצגת 2023
שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה

שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה

טכנולוגיה היא אחד הכלים היכולים לסייע לאנשים עם מוגבלות במסעם לעצמאות, לאוטונומיה ולהשתתפות פעילה בחיי היום-יום. עבור אנשים עם מוגבלות הזקוקים לרמות תמיכה גבוהות, קיימות טכנולוגיות ספציפיות היכולות לצמצם את התלות שלהם בסביבה ומתאימות ליכולותיהם. מסמך זה מציג טכנולוגיות ואפליקציות היכולות להועיל לאנשים עם מוגבלות הזקוקים לרמות תמיכה גבוהות בהיבטים שונים בחיי היום-יום. המסמך נכתב […]

מסמך/מצגת 2023
תכנית חזרה הביתה

תכנית חזרה הביתה – ערכת הפעלה

‘התכנית ‘חזרה הביתה’ פותחה כדי לסייע לאנשים שחוו משבר נפשי להשתלב מחדש בקהילה שבה הם חיים, בעזרת מענה אישי המגשר בין האשפוז או הטיפול המרפאתי לבין הקהילה. התוכנית מסייעת למתמודדים עם משבר נפשי למצות את זכויותיהם, לחיות חיים מלאים בקהילה ולממש את מטרותיהם במגוון תחומים, תוך הרחבת מעגלי התמיכה העומדים לרשותם. ערכת הפעלה זו מרכזת […]

מסמך/מצגת 2022

שליטה בסביבת הבית עבור משתמשי תת”ח- תכנית “בתים חכמים”

פתרונות טכנולוגיים המותאמים לצרכיו של הפרט ולסביבתו,  מגבירים את רמת העצמאות והאוטונומיה של אנשים עם מוגבלות, ובכך מעצימים את יכולת ההשתתפות בתחומי החיים השונים. מאמר זה מציג את התכנית “בתים חכמים”,  במסגרתה פותחה גישת שירות חדשה המשלבת פלטפורמה דיגיטלית מבוססת בינה מלאכותית עם מענה אנושי של מתאמת טכנולוגיה, המסיעת בבחירת הפתרון העונה על הרצונות, הצורך […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend