fbpx

מרכזי מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בחברה הערבית- תפיסת הפעלה

נוצר ע"י ג'וינט ישראל מעבר למגבלות ו"אורטל פיתוח הדרכה"
מסמך/מצגת20 עמ'עברית2023

תקציר

ידע ונגישות למידע הם כלים בסיסיים וחיוניים, המסייעים ומאפשרים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם במיצוי זכויותיהם ובהשתלבות בחברה.  אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית חווים נגישות מוגבלת למידע על זכויותיהם ואופן מימושן . תכנית “מרכזי מידע” מציעה שירות אישי וקהילתי בתחום מיצוי זכויות, נותנת מענה לכל סוגי המוגבלויות ורלוונטית לכל מעגל החיים של האדם

שותפים: משרד הבריאות, משרד הרווחה, קרן ביידר

דילוג לתוכן
Send this to a friend