fbpx

שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה

נוצר ע"י אורלי צבר, אורית גרינשטיין, ד"ר אילנה גלייטמן, יעל שידלובסקי פרס, מורן רן
מסמך/מצגת13 עמ'עברית2023

תקציר

טכנולוגיה היא אחד הכלים היכולים לסייע לאנשים עם מוגבלות במסעם לעצמאות, לאוטונומיה ולהשתתפות פעילה בחיי היום-יום. עבור אנשים עם מוגבלות הזקוקים לרמות תמיכה גבוהות, קיימות טכנולוגיות ספציפיות היכולות לצמצם את התלות שלהם בסביבה ומתאימות ליכולותיהם.

מסמך זה מציג טכנולוגיות ואפליקציות היכולות להועיל לאנשים עם מוגבלות הזקוקים לרמות תמיכה גבוהות בהיבטים שונים בחיי היום-יום. המסמך נכתב כחלק מתהליך פיתוח ידע שנעשה במסגרת התוכנית ”בתים חכמים“ ומיועד לאנשי מקצוע ומלווים של אנשים עם מוגבלות הזקוקים לרמות תמיכה גבוהות.

שותפים: משרד הבריאות, ישראל דיגיטלית, קרן אריסון, בית איזי שפירא, אטויזור.

דילוג לתוכן
Send this to a friend