הכשרת בני נוער עם מוגבלות לחיים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה.

התכנית מאפשרת לבני נוער עם מוגבלות להתנסות בחיים עצמאיים ואוטונומיים במסגרת קבוצה קטנה שתיפגש אחת לשבוע לפעילות ולינה משותפת.

הצורך

לבני נוער עם מוגבלות יש פחות הזדמנויות להתנסויות טבעיות התורמות לפיתוח העצמאות במהלך ההתבגרות. בנוסף, בגלל מאפייני המוגבלות ותפישות של הגנת יתר, ישנה לרוב מעורבות גבוהה של ההורים בחיי הנער/ה. מציאות זו באה לידי ביטוי בקושי להשתלב בבגרותם במסגרות באופן עצמאי.

התכנית תאפשר התנסות אישית לצד עבודה קבוצתית על מיומנויות ומשימות החיים בשלב זה של חיי הנער/ה ותתייחס באופן הוליסטי לצרכי הנער/ה תוך עבודה עם הוריו ובשיתוף הקהילה הסובבת.

קהל היעד

בני נוער בגיל תיכון עם מוגבלות.

הפעילות

מפגשים קבוצתיים שבועיים בדירות בקהילה להתנסות בחיים עצמאיים, לפעילות וללינה משותפת.

בניית תכנית קידום אישית לכל נער/ה, ותהליך מלווה להורים לתמיכה ביציאת ילדיהם לעצמאות.