fbpx

3 שנים לרפורמת ‘החינוך היוצר’

רפורמת “החינוך היוצר” מציינת שלוש שנים של פעילות בחינוך המקצועי בישראל, במטרה לפתח מיומנויות יצירתיות ולשפר את סיכויי ההשתלבות של התלמידים בשוק העבודה. למרות אתגרי המלחמה, 28 בתי הספר המשתתפים התאימו את פעילותם לתמיכה בקהילה ובכוחות הביטחון.

מזה שלוש שנים שג’וינט אשלים ומשרד העבודה מובילים את רפורמת ‘החינוך היוצר’ במטרה להקנות לתלמידים בחינוך המקצועי תפיסות ומיומנויות יצירתיות, לפתח את כישוריהם להשתלבות בעולם המשתנה ולשפר את סיכוייהם למוביליות חברתית-כלכלית. הרפורמה פותחה ע”י משרד העבודה, ג’וינט-אשלים וג’וינט-תבת
.
השנה האחרונה הייתה ועודנה שונה ומאתגרת במיוחד עקב המלחמה.
.
 
.
.
בשנה זו נדרשו צוותי החינוך לפעול בזמן מלחמה וחווינו אתגרים בכל הזירות האפשריות. בתי הספר בחינוך היוצר התאימו את העסקים שלהם עם פרוץ המלחמה ולמעשה ייעדו אותם לסיוע קהילתי ואפילו סיוע לכוחות הביטחון דרך שותפות בייצורם של ה”פרגולות” לטנקים שנכנסו ללחימה בעזה, מגמות הקונדיטוריה בישלו ואפו למפונים, מגמות טיפוח החן פתחו מענה וטיפולים למפונים בבתי המלון ומגמות תקשורת חברתית ייצרו אתרים עבור עסקים של מפונים.
.
בשבוע שעבר ועם למעלה מ-200 משתתפים קיימנו את טקס הסיום השנתי לתוכנית בסימן הוקרה. הוקרה למנהלים וצוותי החינוך, לתלמידים, אנשי המקצוע במערכת החינוך המקצועי ולשותפים בתוכנית, משרד העבודה האגף להכשרה מקצועית, ג’וינט-תבת, קרן יד הנדיב, ארגון חותם וארגון מפרש. על עשייתם בשנה מורכבת זו ובכלל.
.
  
.
28 מתוך 64 בתי ספר מקצועיים לוקחים חלק בתהליך השינוי, ואנחנו עם הפנים קדימה: בשנה הקרובה צפויים להצטרף בתי ספר נוספים לרפורמה, ולאחרונה אושר תקציב נרחב להרחבת הפעילות בתחום ההכוון התעסוקתי וקשרי המעסיקים לכל בתי הספר המקצועיים בחברה הערבית.
דילוג לתוכן
Send this to a friend