קידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים כאמצעי לקידום זקנה פעילה ושיפור התפקוד היומיומי בתחומי החברה, הבריאות והכלכלה.

הצורך

מחקרים רבים מצביעים על ההשפעה החיובית של השימוש במחשב על היבטים פסיכולוגיים ובריאותיים שונים בקרב בני 65+. השימוש במחשב מגדיל את תחושת העצמאות, מחזק את הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות, ותורם לשימור הבריאות הגופנית ולשיפור במדדי הבריאות הנפשית. עם זאת, למרות ההזדמנויות הרבות שטומן בחובו החיבור לעולם הדיגיטלי, לצד מעבר של שירותים ציבוריים ועסקיים למודל מקוון, כחצי מיליון אזרחים ותיקים מוגדרים כבעלי רמת אוריינות דיגיטלית נמוכה. פער זה משפיע על הבריאות הפיזית והנפשית של האזרחים הוותיקים, מקשה על ההתנהלות הכלכלית, ובמקרים רבים מעצים את תחושת הבדידות ורמת הדיכאון.

קהל היעד

התכנית מכוונת לבני גיל 60 ומעלה, נעדרי אוריינות דיגיטלית או בעלי שליטה בסיסית בלבד. התכנית מותאמת לעצמאים, לאזרחים ותיקים עם ירידה תפקודית הצורכים שירותים בקהילה, כגון מועדונים ומרכזי יום ולאזרחים ותיקי המרותקים לביתם.

הפעילות

  • פיתוח תורה אחידה וסדורה ללימוד טכנולוגיה לאזרחים ותיקים, אשר מבוססת על מחקרים עדכניים, ידע פדגוגי ומתודולוגי מתחום האנדרגוגיה (למידת מבוגרים) וגרוגוגיה (תורת הוראה לקשישים), וחילוץ תובנות מהפעלת קורסים פרונטליים ומקוונים.
  • הכשרות לגופים המפעילים או מעוניינים לפתח שירותי הדרכה/פלטפורמות דיגיטליות לאזרחים ותיקים (capacity building) ולמדריכים ומתנדבים.
  • זיהוי צרכים עתידיים של אוכלוסיית היעד ויצירת בסיס להטמעה והמשכיות התכנית.