פיתוח מודל בר-קיימא, המשלב בין תחומי השיקום, השימור והמניעה והמרחיב את היצע שירותי השיקום הגריאטרי בקהילה.

מודל משגב הוא מודל אקולוגי המונחה על פי ארבעה עקרונות: מתן ההתערבות בקהילה; הערכה וטיפול כוללניים ומשולבים; מניעה וקידום אורח חיים בריא; שילוב הקהילה במתן תמיכה להמשך תפקוד ובהפניית מטופלים לשירות משגב; התמקדות ומומחיות באוכלוסייה הזקנה.

הצורך

לאור העלייה הדרמטית בתוחלת החיים ובמספר הזקנים עם מוגבלות החיים בקהילה, גדל הצורך בהתערבות שיקומית. כיום קיים מחסור בשירותי שיקום גריאטרי בקהילה, אי שוויון בשירותי שיקום בין המרכז לפריפריה, היעדר תפיסה אחידה וסטנדרטיזציה של שירותי שיקום בקהילה וחוסר מודעות לצורך ולאפשרות שיקום האוכלוסייה הגריאטרית.

קהל היעד

זקנים לאחר אירוע בריאותי אקוטי שגרם לירידה תפקודית חדה; זקנים עם ירידה תפקודית עקב מחלות כרוניות; זקנים שבריריים הזקוקים לפעילות לשימור תפקוד.

הפעילות

התכנית נמצאת בשלבי יישום. היא כוללת:

  • פיתוח מודל מקצועי, תפעולי וכלכלי למתן גריאטריה שיקומית בקהילה
  • הפעלת המודל באמצעות גופים מפעילים בפריפריה, עמותות מקומיות וארציות,
    וגופים עסקיים ובחינת תנאים אופטימליים להפעלת המודל
  • מחקר מלווה לבחינת המודל
  • מימון קופות החולים כדי לאפשר את הטמעת המודל ע”י הגופים המפעילים

יישובים

להלן המקומות בהם פועלים המשגבים:

נוף הגליל

רח’ גלעד פינת חיננית 3404-6566077

שפרעם

צומת אעבלין04-9125921

רמת גן

רח’ רימלט 703-5335575

ירושלים

רח’ גבעת שאול 9602-5316653

באר שבע

רח’ יהודה הלוי 111055-8818519