השתתפות בפעילות פנאי משמעותית לזקנים המרותקים לביתם, המעניקה משמעות לכישורי הזקן ולזמנו, מחזקת את תחושת המסוגלות שלו להיותו פעיל, חיוני ותורם ומסייעת בצמצום בדידותו.

הצורך

כיום מעל 20% מהחברים בקהילות התומכות מוגדרים כמרותקי בית מסיבות שונות: פיזיות, קוגניטיביות, רגשיות ומגבלות נגישות.

המרותקים לביתם מתקשים להשתתף בפעילויות החברתיות הקיימות בקהילה התומכת ואינם ממצים את זכותם ליהנות משירותים אלה. לפיכך, עלה הצורך להתאים בעבורם פעילויות חברה ופנאי בביתם.

קהל היעד

חברים בקהילה תומכת המרותקים לביתם

הפעילות

  • בניית תשתית מקצועית לניהול התוכנית בקהילה התומכת באמצעות קורסי הדרכה לצוות הקהילה התומכת, והמשך ליווי מקצועי במהלך הטמעת התוכנית.
  • יצירת מאגר של ערכות הפעלה מגוונות שיכללו פעילויות קוגניטיביות, מוטוריות, יצירתיות ועוד. מאגר זה יוכל לשמש את רכזי הקהילות התומכות לאורך השנים.
  • גיבוש הידע המקצועי ופיתוח מערך למידה
  • ליווי מקצועי של הצוותים בשטח