מטרת התכנית ללוות את תהליך המעבר למגורים עצמאיים לאנשים עם מוגבלויות שגרים בבית הוריהם או במסגרות חוץ-ביתיות ומעוניינים לחיות באופן עצמאי בקהילה. התכנית נועדה גם לסייע לאנשים הגרים בקהילה במצב המצריך התערבות מקצועית, ליווי, תיווך והכוונה.

הצורך

הרוב המוחלט של אנשים עם מוגבלויות בישראל מתגוררים בקהילה. כ–20,000 אנשים עם מוגבלויות מתגוררים במסגרות חוץ-ביתיות. על אף רצף השירותים המוסדיים ודיור מוגן, חסרים מודלים מסייעים בקהילה לאנשים עם מוגבלויות המעוניינים לחיות באופן עצמאי בדירה לבד או עם בן זוג/שותף בעל מוגבלויות. אנשים עם מוגבלויות השואפים להתגורר באופן עצמאי בקהילה מתקשים בכך, בין היתר, עקב מחסור ניכר בשירותים תומכים במציאת דירה ובהכשרות לחיים עצמאיים. מוגבלות קשה, העדר רשת משפחתית תומכת, קושי כלכלי במימון המגורים והוצאות נלוות והיסטוריה של מגורים במסגרות חוץ-ביתיות, מהווים אף הם אתגר מורכב.

קהל היעד

התכנית מיועדת לאנשים בגילאי 21-55 עם מוגבלויות פיסיות קשות, הנמכה קוגניטיבית, אוטיזם בתפקוד גבוה, מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד קל, לקויות חושיות (ראיה ושמיעה).

הפעילות

במסגרת התכנית מקבלים החברים תמיכה במציאת דירה והתאמתה לצרכים שונים (מגורים לבד או עם שותף, לפי בחירת החבר), רכישת כישורי חיים כולל הכשרה בניהול משק בית, תיווך לשירותים קהילתיים ולתעסוקה, פעילויות פנאי וחברה, גיבוי להיעדרות מטפל אישי, שירותים רפואיים, מוקד מצוקה, הסעות, תיקונים, ועוד. לכל חבר נבנית תכנית אישית מותאמת בכל תחומי החיים.

כל חבר מלווה על ידי מתאם טיפול ומדריך וזכאי לשירות של 3-7 שעות שבועיות. המערך התומך אינו מהווה שירות דיור. חברי התכנית אחראים על מימון הוצאות מחייתם לרבות מטפל אישי, שכר דירה, חשמל, מים וכו’.