כחלק מהליך משלים לפיילוט דיור נתמך בקהילה לטווח ארוך, מופעל מיזם חלוץ (פילנתרופי) לרכישת 25 יחידות דיור עבור אנשים עם מוגבלויות, כגון אוטיזם, מוגבלות שכלית-התפתחותית ומוגבלות נפשית, שאינם זכאים לדיור ציבורי. רכישת הדירות, לצד ליווי התמיכה הנדרשת לדיירים העתידיים (המעטפת הטיפולית), תאפשר מגורים בקהילה תוך ניהול אורח חיים עצמאי.

הצורך

אנשים עם מוגבלויות מתקשים להשיג פתרונות דיור יציבים וארוכי טווח. חלק מהבעיה כלכלית, ובכך הם דומים למרבית בעלי הכנסה נמוכה בישראל, וחלקה נובעת מצרכים ייחודיים. כדי להבטיח רשת ביטחון, המדינה משקיעה תקציבים משמעותיים במימון מסגרות דיור חוץ-ביתיות עבור אנשים עם מוגבלויות. לא רק שפתרונות אלה יקרים יחסית, הם לא תמיד מאפשרים לאלו עם יכולת השתלבות בקהילה ליהנות בצורה מרבית מחיים עצמאיים ושוויוניים. לפחות לגבי חלק מאנשים עם מוגבלויות, פתרונות דיור עצמאיים בקהילה מהווים חלופה מועדפת. פתרונות אלה נמצאים בהישג יד, עם סיוע והתערבות ממשלתיים ממוקדים, ולעתים יהיו אף זולים יותר לקופת המדינה.

קהל היעד

אנשים עם מוגבלות, המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כבעלי אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה, הזכאים להשתתפות בשכר דירה בלבד, בהתאם לכללי הסיוע של משרד הבינוי והשיכון.

הפעילות

השלב הראשון, הפילנתרופי, נועד לבחון היתכנות לרכישת דירות עבור אנשים עם מוגבלויות. עם זאת, כדי לאפשר מסלול בר-קיימא, יש לאגם משאבים שאינם פילנתרופיים שיוכלו לתת מענה ארוך טווח להרחבת התכנית. בימים אלו פועל “ישראל מעבר למוגבלויות” לגיבוש מודל שכולל הגדלת הסיוע בשכר דירה; עיגון הסדר היוון הסיוע בשכר דירה; זמינות להון לרכישת דירה; ייעוץ בתהליך הרכישה; מיסוד סיוע משפחתי