מעבר משיטת מתן מענים הנשענת על סוג המוגבלות למתן מענים העולים מתוך רצונותיו וצרכיו של האדם עם המוגבלות, תוך הישענות על סל מענים גמיש ויצירתי.

הצורך

אנשים עם מוגבלויות רוצים לחיות, לאהוב, לטעות, לעבוד ולמעשה, לממש את שאיפותיהם ככל אדם אחר. עם זאת, שיטת אספקת השירותים הקיימת מבוססת על זכאות לשירותים לפי סוג מוגבלות ולא על בסיס רצונו וצרכיו של האדם עם המוגבלות. לכן, שיטה זו אינה עונה על הצורך במלואו משום שלעיתים המענים אינם מותאמים או אינם נגישים.

הפעילות

  • הבניית שירות מותאם המאפשר לשלב שירותים קיימים וחדשים כחלק מהתכנית האישית;
  • פיתוח שירותים חדשים (כגון ייעוץ כלכלי) כחלק מהסל האישי;
  • הסדרת מנגנונים לבחינת קריטריונים להשתתפות ותשלום עבור הסל;
  • הדרכה לבעלי תפקידים מגוונים על תפיסת שירות מוכוון אדם.