צמצום ממדי העוני במגזר החרדי על ידי הבאת משפחות חרדיות לחוסן כלכלי מהכנסותיהן, ללא צורך בהישענות על צדקות, קופות ורווחה.

הצורך:

צעירים חרדים רבים נישאים ללא מודעות לניהול נכון של כלכלת משק בית. עקב כך הם מדרדרים זמן קצר לאחר נישואיהם לעוני וחובות, ואלו מהווים חלק בלתי נפרד מחייהם שנים ארוכות, תוך נפילת המשפחה לעול על כתפי הציבור, ברווחה ובקופות הצדקה הקהילתיות. מטרת התכנית לספק לצעירים הדרכה נכונה כיצד להתנהל כלכלית בצורה נכונה, וכיצד לחיות על פי מסגרת ההכנסות של המשפחה.

הדרכה זו חשובה בעיקר בחברה החרדית אשר בוחרת מרצון לחיות בצמצום ובמינימום ההכרחי, וכך ההתנהלות הכלכלית הנכונה הופכת לקריטית כדי שהמשק המשפחתי לא ידרדר לחובות כספיים.

פעילות מרכזית של התכנית / כיווני פיתוח:

ברמת הפרט: הדרכה וסדנאות העוסקות בנושאים הבאים: ידע וכלים בניהול כלכלת הבית, ידע בנושא צרכנות נבונה, שיפור הכנסות ולא דרך הלוואות, בניית תקציב אישי משפחתי הבנוי על הכנסות, ידע והבנה לגבי חיסכון, ידע והבנה לגבי התנהלות פנסיונית נכונה, כלים להתנהלות מול הבנק, זהירות מהשקעות מסוכנות.

כמו-כן פיתוח טכנולוגי של סדנאות המיועדות לקהל היעד, וכן ימי עיון וובינרים המונגשים לקהל היעד מרחוק.

ברמת הקהילה: הגברת המודעות להתנהלות כלכלית נכונה תוך הטמעתה בהתנהלותם של מוסדות קהילתיים כמו קופות צדקה וגמ”חים, וקבלת לגיטימציה מהמנהיגות הרבנית הקהילתית וראשי הישיבות.

קהל יעד:

צעירים חרדים הנמצאים בתקופת הנישואין או מיד לאחריה.