מטרות התכנית הן:

  • חיזוק היכולות ודרכי העבודה של המכללות הטכנולוגיות עם מעסיקים באמצעות שיפור ההלימה בין תכני ההכשרה לבין הידע, הכישורים והמיומנויות הנדרשים מהעובדים במקצוע.
  • העלאת אחוז המדופלמים העובדים במקצוע הנלמד ל-80% מהלומדים. העלאת אחוז המועסקים במקצוע מקרב המוסמכים ל-80%.

הצורך

התכנית הלאומית להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים פותחה בין היתר בעקבות מחקר שערך משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ביולי 2018, שהעלה צורך בשינוי מהותי בהלימה בין הלימודים במגמות הטכנולוגיות השונות לבין הצרכים בשוק העבודה. במסגרת המחקר, נשאלו סטודנטים במכללות הטכנולוגיות על שביעות רצונם בנוגע להתאמה זו, ורק כ-40% הביעו שביעות רצון גבוהה. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין ניסיון מקצועי קודם לבין שכר חודשי, כאשר בעלי ניסיון קודם משתכרים ב-2200 ₪ יותר, וכי עובדים ללא ניסיון מדווחים על פי 2 יותר קשיים מאשר עובדים עם ניסיון.

קהל היעד

כלל האוכלוסייה.

הפעילות

התכנית מורכבת מיישום מלא של הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית, שילוב מעסיקים בתכנון ההכשרות, שילוב ההכשרות בחניכה אצל המעסיקים, פיתוח כישורי חיים, עבודה בשכר תוך כדי הלימודים, תקצוב תוספתי על התקצוב הממשלתי הקיים, מודל “תשלום על הצלחות”. התכנית כוללת גם פיתוח ויישום ניסיוני (פיילוט) של שנת הכשרה שלישית להנדסאים מומחים במגמות ניהול, הדרכה ו/או מומחיות טכנולוגית רוחבית להנדסאים בעלי ניסיון תעסוקתי בתעשייה.