מטרתה העיקרית של התכנית היא יצירת הזדמנויות תעסוקה חדשות, גמישות ומתקדמות לאוכלוסיות מרוחקות משוק העבודה, והתגברות על חסמי מרחק, זמן ונגישות, ליצירת מוביליות כלכלית עבורן. זאת על ידי חשיפת המשתתפים לתחום המסחר המקוון והקניית ידע מקצועי וכלים לעבודה בתחום, כמו גם תמיכה עסקית.

הצורך

תכנית ״לינק” פותחה כמענה לאתגרי עולם העבודה העתידי, שמאופיין בשינויים מהירים ובגמישות בדפוסי תעסוקה. ההתפתחות והחדשנות הטכנולוגית יוצרות משרות חדשות המאפשרות עבודה גמישה, שאינה תלויה במיקום גיאוגרפי, בשעות סדורות וביחסי עובד- מעביד מסורתיים. הסחר המקוון (E-commerce) הוא תחום בולט התופס תאוצה. עם זאת, קיים בישראל פער דיגיטלי בין אוכלוסיות שונות. כמחצית מהאוכלוסייה שאינה משתמשת כלל באינטרנט משתייכת לחברה החרדית ולחברה הערבית.

קהל היעד

אוכלוסיות מסורתיות או מרוחקות גיאוגרפית/חברתית, המודרות משוק העבודה, לרבות אנשים מהחברה הערבית והחרדית, אנשים עם מוגבלויות, בני 45+ ואוכלוסיות רווחה.

הפעילות

התכנית מתפרסת על פני כשבעה חודשים. שלושת החודשים הראשונים מוקדשים להכשרה שעיקרה רכישת ידע בתחום המסחר המקוון, פיתוח כישורים ופיתוח מודעות לכישורים נדרשים. ארבעת החודשים הבאים מוקדשים לפעילות עסקית פרטנית ומשותפת של חברי הקבוצה, בדגש על קבוצות הפועלות יחד, לקידום אינטרסים עסקיים משותפים, ולקידום קשרים עסקיים עם הקהילה אליה הם משתייכים.

התוכנית מקנה ידע מקצועי וכלים כגון ניהול עצמי, תקשורת ועבודת צוות, ניתוח ועיבוד נתונים, אנגלית מקצועית ועוד. היא גם מאפשרת פיתוח קשרים עסקיים וקהילה עסקית תומכת הנותנת מענה לצרכים שונים של חברי הקבוצה (למשל אנגלית שיווקית, הבנה מסחרית, התנהלות מול רשויות מס, יכולות פיננסיות, קשרים ועוד). התכנית עוזרת ליצור קהילה עסקית על ידי הנגשת ספקים ויצירת הזדמנויות עסקיות בקהילה. מוביל קהילה מופקד על ליווי צמוד ומתמשך של המשתתפים, תוך מתן מעטפת מקצועית, גם בהיבט אישי וגם בהקשר קבוצתי-קהילתי.