מטרתה של תכנית Skill Up הינה פיתוח כישורי עובדים בשכר נמוך מתמשך והעלאת הפריון בעבודה, באמצעות מנגנוני למידה לאורך החיים. התכנית מורכבת מקורס מקצועי לעובדים וסדנת כישורים לעולם העבודה המשתנה.

הצורך

העלייה בדרישה לעובדים בעלי מיומנויות גבוהות וירידה בביקוש לעובדים בלתי מיומנים הולידו הכרה בינלאומית בצורך בפיתוח מנגנונים ללמידה לאורך החיים ועדכון מתמיד של כישורי העובדים. מודל בינלאומי האומד כישורי עבודה מצביע על מיומנויות נמוכות של האוכלוסייה בישראל: באוריינות קריאה נמצאת ישראל במקום ה-28 מתוך 34 מדינות; באוריינות מתמטית במקום ה-29; ובמדד של פתרון בעיות בסביבה ממוחשבת במקום ה-24 מבין 29. ב-20 השנים האחרונות גם גדל הפער בתוצר לעובד בין ישראל לארה”ב (55%) ומדינות מסוימות באירופה (70%). נמצא, כי קיים קשר בין ציוני האוכלוסייה לבין השכר לשעה, המהווה אינדיקציה לרמת הפריון.

קהל היעד

עובדים בשכר נמוך מעל גיל 25.

הפעילות

התכנית תבחן את יעילותם של שני מודלים לשדרוג כישורי העובדים:

מודל מעסיקים: במסגרת מודל זה יינתן סיוע למעסיק במימון שדרוג הכישורים של העובדים שלו, באמצעות שובר לקורס קצר. הקורס יצטרך לכלול ידע מקצועי הנחוץ לתפקידו של העובד. היקפו של הקורס יעמוד על 40-200 שעות והוא ייבחר ע”י המעסיק בהתאם לצרכיו, מתוך קורסים הקיימים במוסדות לימוד באזור. התכנית תוסיף להכשרת העובד רכיב חדשני של פיתוח כישורים רכים ומיומנויות, שיפותח כחלק אינטגרלי מהקורס או באופן נפרד לקבוצה של עובדים ממעסיקים סמוכים.

השובר יהיה מיועד למעסיקים קטנים ובינוניים (עד 500 עובדים), ויינתן עבור שדרוג כישורים של עובדים בשכר נמוך (מתחת לשכר החציוני) בעלי ותק של 6 חודשים לפחות אצל המעסיק. על מנת לקבל את השובר, יהיה על המעסיק להתחייב להעלאת שכרו של העובד בתום ההכשרה בשיעור של 6% לפחות.

מודל מכללות: נמצא בשלבי פיתוח.