מטרת התכנית:

הענקת מלגות ללומדים בהכשרות מקצועיות\תעסוקתיות המפוקחות על ידי האגף להכשרה מקצועית או מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה, במטרה לעודד הרשמה להכשרות, להפחית נשירה ולמקסם פוטנציאל עבודה בתחום הנלמד, וכל זאת בכדי לסייע בצמצום פערים חברתיים ולהעלות את פריון משק התעסוקה בישראל.

הצורך

חשיבות מערך ההכשרות המקצועיות גדלה בשנים האחרונות על רקע השינויים בשוק העבודה העתידי, והועצמה לאור המשבר הבריאותי־כלכלי, משבר הקורונה, אשר פקד את המשק מחודש מרץ 2020. המשבר גרם לפליטתם של מאות אלפי עובדים אל מחוץ למעגל העבודה, רבים מהם הועסקו בענפים בעלי פריון עבודה נמוך ורובם המכריע ללא תואר אקדמי. מערך ההכשרות המקצועיות יכול לשפר את הסיכוי לקליטתם המחודשת בשוק העבודה וכן לשפר את פריון העבודה.

לאור זאת ג’וינט-תבת, בשיתוף עם זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה מבקשים להעניק מלגה חודשית ללומדים בהכשרה מקצועית ו/או תעסוקתית כדי שהלומדים יוכלו ללמוד בראש שקט ולהתקדם למשרה נחשקת, עם אופק תעסוקתי.

התוכנית מבוססת על כספי זרוע העבודה וכספי תרומות של ג’וינט תבת ועל בסיס נוהל מלגת הכשרה של זרוע העבודה

קהל היעד

התכנית מכוונת לסייע לקהל יעד באוכלוסיה הבוגרת, במטרה לרכוש הכשרה ראשונית, הסבה או התפתחות מקצועית.

קהל היעד מעוניין ללמוד/לומד בהכשרות מקצועיות ארוכות ואינטנסיביות, הכוללות מגוון מסלולי הכשרה לרכישת מקצוע, במקצועות בעלי אופק תעסוקתי בינוני- גבוה, לצד שיפור מיומנויות תעסוקתיות, בהתאם לדרישות שוק העבודה המשתנה.

הפעילות

לצורך קבלת זכאות, על מבקשי המלגה לעמוד במבחן מלגות שנקבע בנוהל מלגת הכשרה של זרוע העבודה.

עוד מידע על אודות המלגה, לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה אפשר להיכנס לחצו על הקישור: לאתר המלגה

 

צפו בסרטוi על מלגת BOOST: