פיתוח תפיסה ופרקטיקות יישומיות שיקדמו מוכנות של תלמידים מרקע מגוון להתמודדות, השתתפות ומעורבות בעולם משתנה, באמצעות קבוצת פיתוח משותפת הכוללת גורמי שטח, מטה ואקדמיה.

הצורך

מערכת החינוך בישראל היא אחת ממערכות החינוך הלא שוויוניות במערב. נתונים רבים מצביעים על היעדר מיצוי פוטנציאל של התלמידים ועל פערי הישגים גדולים ומתרחבים בין תלמידים על בסיס רקע סוציואקונומי. כתוצאה, מערכת החינוך אינה מסייעת דיה למוביליות חברתית, לפריון עבודה עתידי ולצמצום פערים חברתיים.

על אף שבמאה ה-21 נוצרות הזדמנויות להשתתפות ולהצלחה שתלמידים לא זכו לבהן בעבר, עדיין ישנם חסמים חברתיים ומבניים שיש להסירם ולשנות דרכי הוראה לטובת השתתפות מיטבית של כלל התלמידים. טיוב ההזדמנויות והסרת החסמים דורשים סט כלים מבוססי תפיסה ושיפור מתמיד של  צוותים חינוכיים.

קהל היעד

צוותי בתי ספר בחינוך היסודי ותלמידים בבתי ספר יסודיים.

הפעילות

הקבוצה תעבוד במשך שנתיים לפיתוח תפיסה ופרקטיקות יישומיות, בהתבסס על ידע וניסיון מן הארץ ומן העולם תוך שילוב התנסות יישומית בשדה לאורך תהליך הפיתוח.