המהלך לקידום ההוגנות בחינוך הוא אחד משמונת המהלכים המרכזיים שמוביל ג’וינט-אשלים כחלק מאתגר המוביליות. הוא כולל פיתוח פדגוגיה ופרקטיקות יישומיות והתנסות בהן, על מנת לקדם מוכנות של תלמידים מרקע מגוון להתמודדות, השתתפות ומעורבות בעולם משתנה, לטובת קידום סיכוייהם למוביליות חברתית-כלכלית. קידום הוגנות בחינוך מתבצע באמצעות קבוצת פיתוח משותפת הכוללת גורמי שטח, מטה ואקדמיה, המפתחת ביחד פרקטיקות מיטביות וכן הצעות למבנים ושגרות-עבודה לבתי הספר. למדריך למנהלי/ות בתי ספר על חינוך מודע-הוגנות ראו כאן.

היפר קישור-  http://mop.education/wp

הצורך

מערכת החינוך בישראל היא אחת ממערכות החינוך הלא שוויוניות במערב. נתונים רבים מצביעים על היעדר מיצוי פוטנציאל של התלמידים ועל פערי הישגים גדולים ומתרחבים בין תלמידים על בסיס רקע סוציואקונומי. כתוצאה, מערכת החינוך אינה מסייעת דיה למוביליות חברתית, לפריון עבודה עתידי ולצמצום פערים חברתיים.

על אף שבמאה ה-21 נוצרות הזדמנויות להשתתפות ולהצלחה שתלמידים לא זכו להן בעבר, עדיין ישנם חסמים חברתיים ומבניים שיש להסירם. כמו כן, יש לשנות את דרכי ההוראה והלמידה לטובת השתתפות מיטבית של כלל התלמידים. טיוב ההזדמנויות והסרת החסמים דורשים כלים מבוססי הוגנות ושיפור מתמיד של צוותים חינוכיים.

קהל היעד

אגפי חינוך ברשויות מקומיות, צוותי בתי ספר בחינוך היסודי ותלמידים בבתי ספר יסודיים.

הפעילות

הקבוצה עובדת לפיתוח תפיסה פדגוגית ופרקטיקות יישומיות, בהתבסס על ידע וניסיון מן הארץ ומהעולם תוך שילוב התנסות יישומית בשדה לאורך תהליך הפיתוח.