החינוך היוצר הוא חלק מהמהלך לקידום השתלבות במערכות חברתיות מיטיבות בגיל הנעורים, התומך באתגר המוביליות. המטרה היא שנערים ונערות בחינוך המקצועי יהיו בעלי תפיסות ומיומנויות של יצירה והשפעה על מציאות חייהם ועל סביבתם, יפתחו את יכולותיהם וכישוריהם להשתלבות מיטבית בעולם משתנה, וכך ישפרו את סיכוייהם למוביליות חברתית-כלכלית. ברמת המערכת, המטרה היא קידום סביבה חינוכית-מקצועית יוצרת, מצמיחה ומיטיבה, המיישמת תפיסה חינוכית דואלית-הומניסטית; ומעניקה לבוגריה תעודה איכותית, מוכרת על ידי מערכת ההשכלה הגבוהה ומאפשרת המשך השכלה והכשרה מקצועית איכותיות.

הצורך

החינוך המקצועי נתפס בציבור כחינוך נחות, כנתיב של הדרה והסללה הסוגר אפשרויות ומצמצם את הסיכוי למוביליות של נערים ונערות מהפריפריה החברתית והגאוגרפית. כ- 50% מהתלמידים בבתי הספר המקצועיים של זרוע העבודה בשנת 2016 הגיעו מרקע חברתי כלכלי נמוך, ובקרב דוברי ערבית – כ- 68% מתלמידי משרד העבודה הם מרקע נמוך. ב- 2017, היה שכרו הממוצע של בוגר מגמה תעסוקתית בחינוך הטכנולוגי (הדומות בחלקן למגמות בחינוך המקצועי) נמוך ב- 12% מזה של בוגר מסלול עיוני. מסיבות היסטוריות ותפיסתיות הפך החינוך המקצועי להכשרה מקצועית המוכוונת על פי צרכי שוק העבודה ומיועדת לתלמידים שלא הצליחו להשתלב בחינוך העיוני. 38% ממסיימי החינוך המקצועי ב 2019 לא היו זכאים לתעודת גמר מקצועית, 27% מהלומדים ב 2017 לא הצליחו לסיים את מסגרת הלימודים בחט”ע, ופחות מ 30% מתלמידי י”א-י”ב בשנה זו ניגשו לבחינת בגרות אחת לפחות. כל אלה מעידים כי החינוך המקצועי מחמיץ את ייעודו החינוכי ואת הפוטנציאל הפדגוגי הגלום בו לפיתוח כישורים, תפיסות ומיומנויות של תלמידים למצוי הפוטנציאל האישי והאנושי שלהם.

קהל היעד

בני ובנות הנוער הלומדים בבתי ספר מקצועיים הלוקחים חלק ברפורמת החינוך המקצועי, צוותי חינוך בבתי ספר, ומטה האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הפעילות

פיתוח תפיסה מקצועית ובניית תשתיות יישומיות לרפורמת החינוך היוצר בבתי ספר של החינוך המקצועי, לרבות: פיתוח תורת העבודה ומודל ההפעלה של בתי הספר בחינוך היוצר, בניית יכולות ארגוניות ומקצועיות ליישום החינוך היוצר בבתי הספר וקידום הסדרת התעודות של החינוך היוצר. זאת, על ידי תהליך פיתוח רחב המשתף את מכלול בעלי העניין (בתי ספר ורשתות החינוך, מטה, אקדמיה, תלמידים, הורים, מעסיקים ועוד) לבניית תפיסה, מערך ארגוני ופרקטיקות יישומיות לחינוך יוצר דואלי-הומניסטי.