תכנית זו פועלת כחלק מהמהלך להתמודדות עם מעברים, משברים ורווחה כלכלית של משפחות, התומך באתגר המוביליות החברתית-כלכלית. כתפיסה מקצועית לתכנית נבחרה הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני, שפיתחה פרופ’ קרומר-נבו, ונקבע כי יחידת ההתערבות המשמעותית בעבודת שירותי הרווחה ובפרט בנושא העוני, היא המשפחה כולה. לפיכך מקודמות תכניות המקיימות התערבות ברמת המשפחה וכן נעשה פיתוח מקצועי וארגוני של תפקיד עו”ס המשפחה כמנהל ההתערבות. במקביל להתערבות המשפחתית הושם דגש על יצירת תשתית ארגונית ומקצועית במחלקה שמכוונת לטייב את ההתערבות עם אנשים שחיים בעוני ובהדרה ולקדם את יכולתה של המחלקה בפרט והרשות בכלל להתמודד עם תופעה של חיים בעוני ובהדרה ולהשלכותיה, ולהגביר את הסיכוי של משפחות אלו למוביליות חברתית-כלכלית. כדי לפתח את המערך הזה חברו יחד משרד הרווחה והבטחון החברתי, ג’וינט-אשלים וקרן רש”י יחד עם השלטון המקומי, לטובת פיתוח מערך המענים ‘נושמים לרווחה במרכז עוצמה’.

הצורך

העוני הוא בעיה משמעותית בישראל: על פי דו”ח המוסד לביטוח לאומי על ממדי העוני והפערים החברתיים בשנת 2016 %7.21 מאזרחי ישראל חיו מתחת לקו העוני. שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר מבין המדינות החברות ב- OECD.

חיים בעוני מוגדרים במגילת זכויות האדם של האו”ם כהפרה יסודית של זכויות אדם. במחקר נמצאו קשרים מבוססים בין עוני לבין גורמי סיכון אחרים. יש חוקרים הרואים את החיים בעוני כחוויה של טראומה עיקשת (זיו 2012). כמו כן, העוני הוא תופעה רב- דורית: בקרב ילדים שגדלו במשפחות עניות גובר הסיכוי שיהפכו למבוגרים החיים בעוני (אלוני וקריל 2017).

על פי סקירת השירותים החברתיים של משרד הרווחה, שבעה אחוזים ממשקי בית בישראל היו מוכרים במחלקות לשירותים החברתיים בשנת 2015. משקי הבית האלה מונים מעל למיליון אנשים. על פי הערכת אנשי מקצוע שיעור העניים מקרב לקוחות המחלקות עומד על יותר מ-80%.

על המערך באתר משרד הרווחה, ראו כאן. היפר קישור-

https://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/Poverty/Pages/BreathingInRelief.aspx

ולתדריך ההפעלה ראו כאן. היפר קישור-

https://www.thejoint.org.il/wp-content/uploads/2020/09/%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%9E%D7%94.pdf).

קהל היעד

משפחות החיות בעוני, עובדים ועובדות סוציאליים, מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים, מטה משרד הרווחה

הפעילות

מערך “נושמים לרווחה במרכזי עוצמה” מתבסס על פעילותם של מרכזי עוצמה ברשויות המקומיות ומציע מענה הוליסטי למשפחות החיות בעוני, לרבות שילוב בין מענים רגשיים-סוציאליים למענים חומריים וכספיים, ליווי בשיקום כלכלי של המשפחה ועוד. המלווה עובד/ת עם המשפחה באופן אינטנסיבי וקרוב בהדרכת העו”ס. ליווי זה מאפשר למשפחה להתקדם ביישום תוכנית ההתערבות ובהשגת היעדים שהגדירה לעצמה. בנוסף, המלווה מסייע/ת לעו”ס בהיותו/ה מקור ידע ותובנות לגבי צרכי המשפחה ומאפייניה, מה שמאפשר התאמה טובה יותר של תכנית ההתערבות. במקביל להתערבות הפרטנית פועל במרכז עוצמה צוות מקצועי בהובלת עובד ייעודי בעל מומחיות בהתערבות עם אנשים שחיים בעוני ובהשתתפות צוות שבו עו”ס מיצוי זכויות וקהילה, רכז תעסוקה ומלווה עוצמה.

בשנתיים האחרונות הורחב מערך המענים והוא כולל מספר תוכניות נוספות בהן: תוכנית מפ”ה – משפחות פוגשות הזדמנות, תוכנית “נושמים חיילים” להתערבות עם חיילים ומלש”בים ומשפחותיהם החיות בעוני, תוכנית נושמים לרווחה למשפחות יחידניות/חד הוריות וכן מערך תוכניות הסיכון – המכוונות למשפחות בהן הילדים נמצאים במצבי סיכון והזנחה.