תכנית זו פועלת במסגרת מהלך לקידום התמקצעות ובניית יכולות במערכות החינוך החרדיות, כחלק מאתגר המוביליות. התכנית פועלת לפיתוח מסוגלות מוסדות החינוך להעניק שוויון הזדמנות לחינוך איכותי לתלמידים המתקשים, ולשפר את סיכוייהם למוביליות חברתית-כלכלית.

הצורך

ישנו מחסור עמוק באנשי חינוך והוראה מיומנים במערכות החינוך החרדיות לבנים: רוב המורים הם בוגרי ישיבות גבוהות שלא למדו במוסדות להכשרת מורים: כ- 80% ללא תעודת הוראה המקנה כלים מסודרים להתמודד עם סוגיות פדגוגיות, דידקטיות, חברתיות ורגשיות, ורק למעטים ממורי מקצועות החול יש ידע מקצועי ספציפי במקצוע שהם מלמדים. פחות מ-10% מהמורים החרדים הם בעלי השכלה אקדמית ופחות מ-20% השלימו לימודים המזכים אותם בדרגה. לפיכך, השכר של מורים חרדים נמוך בכ-50% ממורים יהודים לא-חרדים.
לצד זאת, היקף הנשירה הגלויה בקרב בנים חרדים גדול פי שניים מהנשירה בקרב לא-חרדים. גם הנשירה הסמויה גבוהה ואינה מטופלת: שיעור התלמידים החרדים המטופלים על ידי קציני ביקור-סדיר ובתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, נמוך ביחס לאוכלוסייה הכללית בשל תת-דיווח וטיפול חלקי. לפי הערכות, כ-30% מהבנים מצויים בנשירה סמויה.

משום כך, יש להגדיל את המקצועיות של המלמדים בפדגוגיה, לשפר את המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם אתגרי התקופה ואת המיומנויות בטיפול בתלמידים תת-משיגים.

קהל היעד

אנשי חינוך והוראה, מנהלי תלמודי תורה, יועצים ופסיכולוגים חינוכיים בכמאה וחמישים מוסדות חינוך.

הפעילות

התכנית מתמקדת בשני נתיבי פעולה: מיזם הוליסטי בתלמודי-תורה במיקוד במיומנויות, פדגוגיה ועבודה עם הורים (במודל בית-ספרי במודל רשותי) והקמה של מתווים להתמקצעות עובדי חינוך והוראה – על מנת להעלות את איכות הפדגוגיה ולהביא להסמכה פורמאלית של המלמדים.