קידום התפתחות מיטבית: קוגניטיבית, רגשית-חברתית ופיזיולוגית של כלל התינוקות והפעוטות בחברה הבדואית בנגב.

הצורך

הגיל הרך, כידוע, הוא תקופה קריטית בהתפתחותו של כל ילד ומשפיע על מהלך חייו שלו ושל משפחתו.

אולם תשתיות חינוך-טיפול, בריאות ורווחה מתקשות לעמוד בשיעור הפריון בחברה הבדואית, העומד על 5.45. שיעור ההשתתפות במסגרות המפוקחות על ידי המדינה מגיע לכ-5% מכלל הפעוטות והתינוקות (לעומת 25% באוכלוסייה הכללית).

גם בתחום הבריאות ניכר מחסור בטיפולים התפתחותיים התואמים את צרכי האוכלוסייה והיקפה, כמו גם בהיקף שירותי בריאות הציבור במרחב, בו 66 אחיות וצוות ממקצועות הבריאות ו-7 רופאות בטיפות חלב אמורים לתת מענה ל-35,000 תינוקות ופעוטות והוריהם.

הפעילות

התכנית, שאושרה ביולי 2018, כוללת חמישה יעדים אסטרטגים: קשר הורה ילד, מסגרות חינוך טיפול, סביבה וקהילה, הכשרת אנשי מקצוע, ומוגבלות וקידום עיכובים התפתחותיים.

בינואר 2019 הוצגה לשותפים תכנית העבודה שגובשה בשותפות עבור כל אחד מהיעדים, כמו גם תכנית לבניית מערך ידע משותף ומערך מדידה משותף. הוקם צוות יישום, נבחרו ארגונים מפעילים, הוקם צוות בין-אוניברסיטאי ונציגים מהחברה הבדואית לפיתוח תשתית ידע איטגרטיבי וצוות הערכה ומדידה. נערך מחקר השתתפותי לאוכלוסייה כדי לדייק את הצרכים.