Search
Generic filters
שנים
אתגרים
a:0:{}
a:1:{i:0;i:1590;}
a:1:{i:0;i:55;}
a:1:{i:0;s:2:"55";}
a:1:{i:0;s:4:"1065";}
a:1:{i:0;s:4:"1090";}
a:1:{i:0;s:4:"1101";}
a:1:{i:0;s:4:"1111";}
a:1:{i:0;s:4:"1590";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1590";i:1;s:4:"1090";}
a:3:{i:0;i:1065;i:1;i:6273;i:2;i:6274;}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;}
a:4:{i:0;s:2:"55";i:1;i:1065;i:2;i:6273;i:3;i:6274;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1090";i:2;i:6273;i:3;i:6274;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;i:6273;i:3;i:6274;}
a:4:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;}
a:5:{i:0;i:1111;i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:5:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:55;i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
סוג קובץ
הכל
אתר
וידאו
לומדה
מסמך/מצגת
שמע
Filter by שפות
אמהרית
אנגלית
עברית
ערבית
רוסית
Filter by סוגי תוכן
אסטרטגיה/מדיניות
כתבי עת
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מערכי שיעור והדרכה
משבר הקורונה
ספרים
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
Filter by אגפים
ג'וינט "ישראל מעבר למגבלות"
ג'וינט ישראל (כללי)
ג'וינט-אלכא
ג'וינט-אשל
ג'וינט-אשלים
ג'וינט-תבת

סינון תוצאות

מציג 1-12 מתוך 20 תוצאות.

אדם עולם – מגזין לאנתרופוסופיה ולחינוך ולדורף בישראל: גיליון זקנה

גיליון של כתב העת אדם עולם בנושא זקנה בשיתוף ג׳וינט ישראל – אשל. בגיליון זה משולבים מאמרים של כותבים אנתרופוסופים לצד מאמרים מטעם ארגון אשל שותפים: אדם עולם

מסמך/מצגת 2018

עט השדה גיליון 19: אז והיום

הגיליון בוחן בפרספקטיבה ארוכת טווח את השינויים שהתרחשו בשדה החברתי במשך 70 שנות עשייה למען ילדים, נוער, צעירים ומשפחות במצבי סיכון שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר

מסמך/מצגת 2018

עט השדה גיליון 18: מתוך עולמות שבורים

בגיליון זה חמישה שערים העוסקים בסוגיות הקשורות בהתמודדות עם מצבים של משבר, אובדן ושכול שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר  

מסמך/מצגת 2017

אדם ועבודה: גליון מיוחד לציון עשור לתבת

הגיליון מוקדש להצגת התערבויות של תבת בתחום קידום התעסוקה ולדיון בהן. בגיליון אסופת מאמרים על ההיבטים השונים של עולם העבודה שותפים: אַיֶל"ת (האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה)

מסמך/מצגת 2017

עט השדה גיליון 17: על שייכות ומעורבות חברתית

כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם שותפים: משפחת קן ואריקה ויטובר

מסמך/מצגת 2016

עט השדה גיליון 16: על רשות, ראשות ורישות

כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר

מסמך/מצגת 2016

עט השדה גיליון 15: קולקטיב אימפקט

כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר

מסמך/מצגת 2015

עט השדה גיליון 14

כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר

מסמך/מצגת 2014

עט השדה: גיליון 13

כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר

מסמך/מצגת 2014

עט השדה: גיליון 12

כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר

מסמך/מצגת 2013

עט השדה: גיליון 10

כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר

מסמך/מצגת 2013

עט השדה גיליון 9: עשייה חברתית

כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם. גיליון זה משקף אתגרים שונים שאיתם מתמודדים אנשי מקצוע בשדה העשייה החברתית שותפים: משפחת קן ואריקה וויטובר

מסמך/מצגת 2012
Send this to a friend