לספק לזקן ולמשפחתו מסגרת תומכת שתגביר את היכולת והעניין לניהול חיים תקינים ככל האפשר בסביבה הטבעית, תעודד מעורבות חברתית, ותיצור הזדמנויות להשתלבות מחודשת בקהילה. כל זאת, בצד הבטחת שירותים תומכים הנחוצים לזקן ולבני משפחתו, שימור וחיזוק יכולותיו ותפקודו, מניעת הידרדרות ודחיקת מיסוד.

הצורך

פיתוח מערכות של שירותים בקהילה, המאפשרות לזקן גם אם הוא מתקשה לתפקד, להמשיך ולחיות את חייו בביתו, בקרב משפחתו וקהילתו, ובכך למנוע או לדחות במידת האפשר, את הניתוק הכרוך במעבר למוסד.

קהל היעד

זקנים עם מוגבלות פיזית, נפשית וחברתית המתגוררים בביתם, הזקוקים להפעלה, להשגחה, לתמיכה, למעקב ולטיפול.

הפעילות

מרכז יום הוא שירות קהילתי מקומי או אזורי, המיועד בעיקר לזקנים עם מוגבלות החיים בקהילה. המרכז מספק תחת קורת גג אחת מגוון פעילויות ושירותים המותאמים לצרכים הייחודיים של הזקן. סלי הפעילויות והשירותים מותאמים לצרכים הפרטניים של כל משתתף במטרה לספק לכל זקן תוכנית הוליסטית המתאימה ליכולותיו, לצרכיו ולרצונותיו המשלבת צרכים פיזיים, נפשיים, תפקודיים וסביבתיים.

קיימת הפרדה בין מרכזי יום המיועדים לזקנים עם מוגבלות פיזית ונפשית לבין מרכזים המיועדים לבעלי ירידה קוגניטיבית. בעלי ירידה קוגניטיבית יקבלו שירותים, בדר”כ, ביחידות נפרדות – במרכז יום המיועד בלעדית להם, באגף נפרד בתוך המרכז למוגבלות פיזית, או בימי פעילות נפרדים במרכז המשרת זקנים עם מוגבלות אחרת.

מרכז היום מהווה תשתית לפיתוח והטמעה של תוכניות חדשות על פי הצרכים שעולים בשטח. לדוגמא, תכנית מותאמת לזקנים עם ירידה קוגניטיבית.