fbpx

מודל הפעלה לבתי חולים כלליים – זיהוי, טיפול ושחרור מותאמים לזקנים עם דמנציה ודלריום המאושפזים בבית חולים.

מסמך/מצגת55 עמ'ערבית2022

תקציר

המדריך מבוסס על למידה מתוכנית פיילוט שפעלה כחלק מיישום התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן שהתקיימה בארבעה בתי חולים ברחבי הארץ: בני ציון, שיבא, רמב”ם ואיכילוב.התוכנית נועדה לעודד בתי חולים לפתח מענה מיטבי למאושפזים עם דמנציה ו/או דילריום ויעדיה כללו: הגברת ידע, מודעות ומיומנויות הטיפול של אנשי הצוות בנוגע לדמנציה ולדלריום, מתן התערבות וטיפול להפחתת סיכון להידרדרות תפקודית וקוגנטיבית נוספת במהלך האשפוז ושחרור מתואם עם הקהילה לשם יצירת רצף טיפול.

שותפים: משרד הבריאות, ג’וינט-אשל.

תגיות: דמנציה, אלצהיימר, דליריום, אשפוז, רצף טיפול.

דילוג לתוכן
Send this to a friend