פיתוח תפיסה לאומית להכשרות בתחום הדמנציה, בעבודת פורום רב ארגוני ורב מגזרי, בהובלה משותפת עם אגף הגריאטריה במשרד הבריאות, כחלק מיישום התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות.

הצורך

נכון ל-2022, ההערכה היא שבישראל יש כ-120,000 אנשים עם דמנציה וכי מספרם צפוי לעלות עם השנים. ברור לכל, כי לצורך טיפול מיטבי באנשים אלה, שיסייע לשמר את תפקודם ואיכות חייהם לצד המחלה, יש להעלות את המודעות למחלה, לבסס תפיסות מהימנות על אודותיה ולהקנות למטפלים בהם ובבני משפחותיהם ידע ומיומנויות להתערבות מקצועית ומותאמת.
לאור זאת, ארגונים שונים בארץ מקיימים הכשרות בנושא דמנציה מזה שנים, אך לרוב הם פועלים בנפרד וללא שיתופי פעולה או תפיסה אחידה שמנחה אותם, ויכולה להתוות מסגרת תכנית ורעיונית, יחד עם טרמינולוגיה ועקרונות אחידים לקיום ההכשרות.

קהל היעד

ארגונים שמקיימים הכשרות בתחום הדמנציה לקהל הרחב, לנותני שירות, לבני משפחה של אנשים עם דמנציה, לאנשי מקצוע ולסמך מקצועיים המטפלים בהם.

המענה

מסמך תפיסת הכשרות לאומית בדמנציה. המסמך פותח על ידי פורום רב ארגוני ורב מגזרי שכלל נציגות של משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, חברות סיעוד, עמותות וארגונים בתחום הדמנציה, בהובלת אגף הגריאטריה במשרד הבריאות וג’וינט-אשל, כחלק מיישום התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות.
במסמך מפורטים נושאי ההכשרה המומלצים עבור כל אחד מקהלי היעד, הבאים במגע עם אנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם בשלבים השונים של המחלה, יחד עם הצעה למתודות למידה מתאימות. נושאי ההכשרה כוללים פירוט של הידע, המיומנויות והנחות המוצא הרצויות לכל אחד מהמגזרים. השימוש במסמך, כמו גם הטמעת ההכשרות המוצעות בו, יבוצע ישירות על ידי הארגונים השונים.

בנוסף, פותחו מספר תוצרי ידע, שיסייעו בהעשרת תכני התפיסה, הטמעתם והפצתם באופן נרחב יותר.
התקווה היא שתכני המסמך ישמשו כקווים מנחים לגופים המקיימים הכשרות בתחום ובעתיד אף כתו תקן או סטנדרט לאומי אחיד.