הייעוד שלנו:

לפתח, ליישם ולהטמיע ארגז כלים איכותי ובר-הרחבה, להגברת שילוב וקידום תעסוקתי של הציבור החרדי בענף ההיי-טק בישראל.

הצורך:

שיעור החרדים המשולבים כיום בענף ההייטק בישראל הינו נמוך, ועומד על כ-2.9%, כאשר פערי השכר עומדים על כ-40%.

מטרת מיזם זה הינה להגשים את סעיף 6 ג(2) להחלטת הממשלה 2292, תוך גיבוש תכנית לשילוב חרדים שאינם אקדמאים, או אקדמאים במקצועות שאינם רלוונטים לענף ההייטק, בענף זה.

התכנית צפויה להגדיל את היצע כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי-טק וגיוונו ובד ובד לתרום לקידום יעדי “תעסוקה איכותית” לחברה החרדית.

פעילות מרכזית של התכנית / כיווני פיתוח:

ברמת הפרט: 

אבחון ומיון לבחינת התאמה לתכנית ולמסלול ההכשרה המיועד. סוג האבחון ורמתו ייקבעו בהתאם למסלול:

1. מסלול הכשרה מקצועית: אחד מהשירותים המשמעותיים אשר יינתנו בתכנית הינו הכשרות מקצועיות איכותיות במקצועות ההיי-טק (כגון: Coding Bootcamps, הכשרות דיגיטליות שונות וכיוצ”ב) במטרה לאפשר לאוכלוסיות היעד לסיים את הקורס ולעבוד בתחום. תוכן, סוג והיקף ההכשרות ישתנה ויותאם לקבוצות היעד השונות.

2. שירותי מעטפת: כלי מעטפת איכותיים לשילוב בהיי-טק. שירותי המעטפת יינתנו הן למשתתפים אשר נמצאים במסלול הכשרה והן למשתתפים אשר מעוניינים בכלים משלימים בלבד. שירותי המעטפת יכללו בין היתר את הרכיבים והתכנים הבאים:

3. סדנאות כישורים רכים אשר יקנו מיומנויות רכות לעולם התעסוקה בענף ההיי-טק, בין אם באמצעות חשיפה לעולם המושגים בענף, לשוק העבודה בענף וכיוב’ ובין אם באמצעות כלי לשילוב תעסוקתי בענף (כתיבת קורות חיים, הכנה לראיון עבודה, סוגיות תרבותיות בעולם העבודה המודרני, עקרונות הצלחה, ניהול זמן, יצירתיות וחשיבה חדשנית וכיו”ב).

4. אנגלית תעסוקתית: התכנית תכלול רכיב של תגבור אנגלית תעסוקתית למשתתפים. אופייה ופריסתה לאורך תקופת התכנית יותאמו לקבוצות המשתתפים. תכנית תגבורי האנגלית תובא לאישור וועדת ההיגוי.

5. אירועי העשרה: הכוללים בין היתר חשיפה לעולמות תוכן רלוונטיים עבור המשתתפים, כגון: הרצאות, סדנאות, ירידי תעסוקה, כנסים בנושאי היי-טק וכיוצ”ב.

6. ליווי אישי שוטף: פגישות אישיות של הרכז המלווה בהתאם לצרכי המשתתף – מפגשים אלו יכללו לכל הפחות מפגש פיזי אחד, ויכולים בהמשך לכלול מפגשים מקוונים/טלפונים.

השמה וליווי: אחת ממטרות המיזם המרכזיות הינה השמה וליווי משתתפי התכנית בחברות איכותיות בענף ההיי-טק. מהשלב בו סיים המשתתף את התכנית האישית והוחלט על ידי הגורמים המקצועיים במיזם שהמשתתף מוכן להשתלב בשוק העבודה, המשתתף יקבל סיוע וליווי בתהליך ההשמה בעבודה, לרבות הפניה למעסיקים רלוונטיים וסיוע וליווי המשתתף והמעסיק לאחר השמה.

ליווי המשתתף, לאחר השמה כאמור, יכלול, בין היתר: ליווי תהליך השתלבות המשתתף במקום העבודה, בין השאר, באמצעות שיחות טלפון יזומות עם משתתף המיזם, קיום סימולציות של ראיון העבודה עם בעלי מקצוע, יצירת זמינות מרבית עבור המשתתף לפנות לסיוע ולהתייעצות, הצמדת חונך אישי מהתעשייה וכיו”ב.

ברמת המעסיק:

המיזם יהיה אחראי על הקמת מערך של קשרי מעסיקים במטרה להתאים את ההכשרות לצרכי התעשייה, וכן במטרה לקדם את השמת וקידום תעסוקת המשתתפים במיזם. לצורך כך, נותן השירותים יבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:

1. פתיחת דלתות בקרב מעסיקים לאוכלוסיית החרדים על מנת לאפשר את שילובם בעבודה, תוך מתן סיוע למעסיקים בתהליך לשם הסרת חסמים ויצירת הבנה ופתיחות לשילובם. זאת בדגש מיוחד על חברות שאינן מעסיקות חרדים.

2. תכנית הכשרה למעסיקים – במסגרת התכנית יבצע המיזם הנגשת מידע למעסיקים פוטנציאליים מתחום ההיי-טק לגבי כלי סיוע רלוונטיים לעידוד העסקת אוכלוסיית החברה החרדית, כגון: סבסוד שכר עובדים, מתן תמיכות/תמריצים למעסיקים, סיוע בהכשרה וכד’.

3. בניית מעטפת ליווי מעסיקים ובין היתר תכנים בנושאים שונים הכוללים, הקניית ידע והיכרות עם האוכלוסייה החרדית על מגוון קהילותיה בהיבט תעסוקתי, סדנאות בנושא גיוון תעסוקתי וכיו”ב.

4. איתור מועמדים העונים לפרופיל הנדרש לגבי כל המעסיקים מתחום ההכשרה וביצוע פעילות נדרשת להשמתם כעובדים אצל המעסיקים.

קהל יעד:

אוכלוסיית היעד תחולק לשלוש רמות, הנבדלות זו מזו ברמת הקרבה שלהן לעולם ההייטק ולמשרות בעלות פריון גבוה בענף תעסוקה זה:

  1. קבוצה א’ – משתתפים ומשתתפות שהם בעלי הכשרה רלוונטית בתחומים טכנולוגיים (הכשרה מקצועית, לימודי הנדסאות, לימודי יג-יד וכיוצ”ב) ובעלי נסיון תעסוקתי של שנתיים לפחות בענף ההיי-טק (לרבות בתפקידים טכנולוגיים בשירות צבאי או אזרחי).
  2. קבוצה ב’ – משתתפים ומשתתפות שהם בעלי הכשרה רלוונטית בתחומים טכנולוגיים (הכשרה מקצועית, לימודי הנדסאות, לימודי יג-יד וכיוצ”ב) אך טרם השתלבו בענף ההיי-טק.
  3. קבוצה ג’ – משתתפים ומשתתפות חסרי הכשרה או נסיון בענף ההיי-טק, אך שכישוריהם הקוגניטיביים מתאימים לענף זה.

לאתר המיזם לחצו כאן