היגיינה של המטופל (רוסית)

נוצר ע"י זייד, אייל (במאי)
וידאו9 דק'שמע: עברית2008

אחד הנושאים המשמעותיים ביותר בטיפול באדם המרותק לביתו הוא ההיגיינה. לרשות המטפל והמטופל עומד מגוון רחב של אמצעים להקלת הטיפול בנושא רגיש זה

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend