טיפול בית בזקנים המוגבלים בתפקודם: סוגיות, שירותים ותוכניות

נוצר ע"י יקוביץ, אסתר (עורכת)
מסמך/מצגת336 עמ'עברית2011

הטיפול בבית הופך בשנים האחרונות לתופעה הולכת ונפוצה. הספר עוסק במערכת הטיפול בזקנים ברמות שונות ובשלבים שונים של חולי, ומתאר תכניות ושירותים מגוונים, שמטרתם לאפשר לאנשים זקנים להזדקן בכבוד בביתם ובסביבתם לצד חיסכון בהוצאה הציבורית

שותפים: המשרד לאזרחים ותיקים

פריטי ידע קשורים

תכנית המנטורים: ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות

במסמך זה הסבר על חשיבות התכנית ומיפוי שיטות העבודה שנוצרו במסגרתה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, כיוונים

מסמך/מצגת 2018

למרחק – מרכזי הכוון תעסוקתי לבני העדה האתיופית

תיאור קצר של תוכנית למרחק: קידום תעסוקה איכותית לצעירים יוצאי אתיופיה; ותמצית ממצאי בדיקת ההשפעה על שכר המשתתפים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020

תכנית 'רווחת הפרט' בבתי ספר יסודיים: הערכת התערבות לקידום עבודת המורים עם תלמידים בסיכון

מחקר זה נועד לתאר את עיקרי ההתערבות ולתמוך בפיתוח התכנית והרחבתה, ובהעמקת הידע בנוגע להכשרה לחיזוק עבודת המורים עם תלמידים בסיכון. המחקר מתמקד ביישום התכנית בבתי ספר יסודיים במהלך שנות ההפעלה הראשונות של הפיילוט: 2002-2006 שותפים: משרד החינוך

מסמך/מצגת 2012

מחקר הערכה מלווה לתכנית Skill-Up: הערכת סבב מעסיקים ראשון

במצגת זו ממצאים ומסקנות ממחקר ההערכה על שני המעסיקים הראשונים (סבב ראשון), המלצות וסוגיות לדיון בנושא פיתוח התכנית ושיפור המחקר המלווה, ודיון במרכיבים של אוריינות דיגיטלית ולמידה עצמאית שותפים: אגף תכנון ואסטרטגיה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend