Measuring Well-Being: A Tool for Regional Progress

נוצר ע"י עוזיאל, אהוד
מסמך/מצגת12 עמ'אנגלית2012

השימוש במדדי איכות החיים ככלי ליצירת מדיניות מתפתח ברחבי העולם. יש חשיבות מיוחדת למדידה באזורים פריפריאליים, בהם יש לה תפקיד חשוב בצמצום פערים חברתיים. הניסיון המצטבר בשימוש במדדים הללו מאפשר לראשי רשויות להסתייע בהם בקידום רווחת תושבי הרשות

שותפים: משרד האוצר, משרד הפנים

 

Send this to a friend