fbpx

איך לדבר עם משפחות על דמנציה מתקדמת – מדריך לאנשי מקצוע (רוסית)

נוצר ע"י קומרט, ג׳ודי; מהלר, אן
מסמך/מצגת21 עמ'רוסית2016

תקציר

החוברת נועדה לסייע לאנשי המקצוע להכיר בשלבי המחלה ולאפשר להם לתרגל שיחה תומכת עם בני המשפחה סביב שינויים פיזיולוגיים צפויים לאורך המחלה כולל בסופה. החוברת מדגישה את שאלת איכות חייו של האדם כסוגייה המתווספת לטיפול הקיים ולעיתים אף עומדת במרכזו.

ג’וינט אשל פועלים למיקסום העצמאות והאוטונומיה של האדם במהלך ההזדקנות ודחיקת התלות שלו בזולת ובמערכת, בגין סיכון בריאותי, חברתי או כלכלי ובהתאם למדדים להזדקנות מיטבית, ובתוך כך מקסום התועלת לאדם ולמשק.

שותפים: ממשלת ישראל, עמותת עמדא

 

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend