fbpx

זקנים בסיכון- היבטים משפטיים, טיפוליים ואתיים

נוצר ע"י שרה אלון, מיכאל (מיקי) שינדלר, ישראל (איסי) דורון, פאני יוז
מסמך/מצגת284 עמ'עברית2019

תקציר

הספר עוסק בחוקי הגנה על זקנים לאור שינויי חקיקה הנוגעים לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב, מרץ 2016) ובאופן שבו ניתן לעשות בהם שימוש בטיפול באוכלוסיות בסיכון.הספר מציג קשת רחבה של בעיות חברתיות וסוגיות, שאנשי מקצוע המטפלים בזקנים נדרשים להתמודד עמן. הספר מציע לאנשי המקצוע ידע זמין, אמין ומוסמך ברמה התיאורטית וברמה המעשית.

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יד ריבה, אוניברסיטת חיפה, עמותת מרבה

תגיות: חוק הגנה על חוסים, אפוטרופוסות, חוקים, מניעת התעללות, הגנה על זקנים, אלימות, כשרות משפטית, ספרים בזיקנה.

דילוג לתוכן
Send this to a friend