fbpx

איך אתם אוהבים את הקפה שלכם?

מיזם ישראלי חדש ילווה יזמיות מאתיופיה המפעילות עסקים למכירת קפה.

איך אתם אוהבים את הקפה שלכם?

מיזם ישראלי חדש ילווה יזמיות מאתיופיה המפעילות עסקים למכירת קפה. המיזם הוא פרי שיתוף פעולה בין עמותת יוזמות עתיד, המחלקה לפיתוח בינלאומי (GRID) בג’וינט העולמי וארגון WISE (עמותה אתיופית מקומית להעצמת יזמיות ממעמד סוציו-אקונומי). המיזם יסייע ל-250 נשים יזמיות מאדיס אבבה על פני שלוש שנים (עד סוף 2024), המפעילות עסקים ביתיים למכירת קפה.

מכירת קפה נחשבת לאחד הענפים השכיחים ביותר בקרב נשים אתיופיות, והיא מתקשרת למסורת טקס הקפה הנהוגה במקום. הנשים המפעילות עסקים קטנים וזעירים למכירת קפה מתמודדות עם שני אתגרים מרכזיים: הן אינן מכירות מושגים עסקיים בסיסיים, ולכן רווחיות העסקים שלהן נמוכה, ויכולתן

לפרנס את עצמן ואת בני משפחותיה מצטמצמת. האתגר השני הוא שהשימוש בפחם לקליית פולי הקפה בבית, מזיק לבריאותן ופוגע בסביבה. התנורים המסורתיים גורמים למחלות עיניים וריאות בגלל החשיפה לעשן.

במסגרת המיזם יינתן מימון התחלתי על ידי הג׳וינט ויוזמות עתיד לרכישת תנורים אקולוגיים חדשניים, שמובערים על ידי פסולת אורגנית ויינתן קורס יזמות עסקית בסיסי וליווי בשלבים הראשונים להקמת העסק שיאפשר שיפור ברווחיות העסק. הטמעת טכנולוגיות חדשניות בענף יקדמו את היזמיות, ישפרו את בריאותן ואף יתרמו לאיכות הסביבה באמצעות צמצום פליטות גזים רעילים ומניעת כריתת יערות.

אביטל סנדלר-לף, מנכ”לית המחלקה לפיתוח בין-לאומי (GRID) בג’וינט העולמי: “השקעה בפיתוח כלכלי דרך נשים, היא אחד הכלים המשמעותיים ביותר לרווחה הומניטארית וכלכלית של העולם המתפתח. ייחודיות המהלך הזה הוא בשילוב בין אלמנטים כלכליים ועסקיים, טכנולוגיים אבל גם בריאותיים – הרואים את טובת האישה ואיכות חייה. השותפות הזו בין הג’וינט העולמי, לבין יוזמות עתיד מישראל ו-WISE מאתיופיה מאפשרת לפתח מודל מותאם לצרכים הלוקליים, אבל כזה שנוכל לבחון גם הרחבתו בעתיד למדינות נוספות”.

דילוג לתוכן
Send this to a friend