fbpx

ממשיכים לקדם חדשנות בחינוך

ג’וינט-אשלים מציג בכנס החדשנות הבינלאומי לחינוך גישת חינוך חדשנית לפיתוח מיומנויות למידה

ממשיכים לקדם חדשנות בחינוך

בתחילת החודש התקיים כנס החדשנות הבינלאומי לחינוך מטעם ארגון ה OECD במסגרת פרויקט Education 2030. כנס לקחו חלק פעיל נציגים ואנשי חינוך מובילים מ48 מדינות שונות בעולם. במהלכו הוצגו יוזמות חינוכיות חדשניות מבתי ספר שונים מכל רחבי הארץ.

במסגרת הכנס הצגנו מספר פרויקטים ייחודים בהם הוטמעה גישת ה – STEM . גישת הSTEM הינה גישת חינוך חדשנית המקדמת פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי ומיומנויות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות ומסייעת בצמצום פערים חברתיים ובהענקת מוכנות מקצועית ועיונית לקראת תעסוקה בחברה. הלמידה מבוססת על ידע, מיומנויות, תפיסות וערכים שבתחומי STEM המאורגנים באופן חדש, רלוונטי ומשמעותי לתלמידים בהקשר לסוגיות בעולם האמיתי ויעדי האו”ם לפיתוח בר קיימא 2030.

ארבעה אגפים במשרד החינוך חברו למיזם משותף עם ג’וינט- אשלים ועמותת אופנים, שמטרתו פיתוח והטמעה של גישת חינוך הSTEM  בינתחומי מקדם הוגנות בבתי הספר היסודיים.

במהלך הכנס זכו המשתתפים לראות כיצד ניתן ליישם את גישה זו בינתחומי בכיתה- יעד האו”ם הנבחר היה יעד מספר 6 – מים נקיים ותברואה: הם נחשפו לסוגיית מצוקת המים בעולם בסרטון שצפו במשקפי VR, אחר כך תכננו מערכת לסינון מים תוכנת טינקרקאד והדפיסו אותה במדפסת תלת מימד, ולבסוף תכנתו כרטיס מיקרוביט למדוד את לחות האדמה בעציץ – על מנת לקבוע האם להשקות את העציץ או לא, כחלק מהמאמצים למנוע השקיית יתר ולחסוך במים.

ג’וינט-אשלים השתתף בכנס והציג בפניי המשתתפים את תוצרי תוכנית ‘הוגנות בחינוך ברשות המקומית’ אותה מובילים בשותפות עם משרד החינוך והמכון הדמוקרטי. מדובר בתוכנית אשר מביאה תפיסה חדשנית של הוגנות בעולם החינוך הישראלי ומדגישה גישה חינוכית אשר מוכוונת לעולם משתנה, ומעניקה הזדמנות להשתתפות שווה והזדמנויות למידה של כלל התלמידים, כחלק מתפיסת העולם לקידום מוביליות חברתית. היוזמות שהוצגו המחישו כי עבודה בצוותים מגוונים ומשותפים לתלמידים, מורים והורים מקדמת agency ן co agency ואת יכולת ההשתנות של המערכת ואת שגשוגם של התלמידים.

צוותי בתי הספר הציגו דרכי פעולה לקידום ה AGENCY (סוכנות עצמית של תלמידים), באמצעות למידה משותפת של תלמידי החינוך רגיל והחינוך המיוחד, בניית יחסי אמון עם הורים ומשפחה וביטויים בתהליכי הלמידה, וביסוס ההקשר התרבותי בתהליכי הוראה-למידה-הערכה.

התוכנית פועלת לאורם של עקרונות ‘פרח ההוגנות’: מגוון, נגישות, שקיפות, אמון, אכפתיות, גמישות ואיכות.

שמחנו על ההזדמנות להשתתף באירועי הביאנלה לעיצוב עתיד בחינוך ולהציג את תוצרי העשייה שאנחנו מפתחים בג’וינט-אשלים במטרה לקדם חדשנות והוגנות בחינוך.

דילוג לתוכן
Send this to a friend