fbpx

עידוד השתתפותם של צעירים ערבים בתכניות שנת מעבר

תכניות שנת מעבר הם מודל לתכניות פיתוח אישי, אשר בהן יכולים צעירים שמסיימים תיכון להיחשף למגוון תחומים, לרכוש כלים ומיומנויות נדרשות בציר האישי והמקצועי, להשתתף במסגרות התנדבות ומעורבות חברתית וגם לרכוש מקצוע ולהכיר את שוק העבודה.

עידוד השתתפותם של צעירים ערבים בתכניות שנת מעבר

כחלק משיתוף הפעולה בין הג’וינט והמשרד לשוויון חברתי, התקיים אירוע להצגת ממצאי מחקר שעסק במיפוי וחקר הגורמים המשפיעים על השתתפות צעירים ערבים בתכניות שנת מעבר.
המחקר עצמו סקר יותר מ900 צעירים מאזורים שונים, וכ-200 הורים מילאו את השאלון. את עיקר ממצאי המחקר הציגה החוקרת יארא נאסר ממרכז אקורד באירוע שצולם והועבר בשידור חי ביוטיוב. לאחר הצגת הממצאים התקיימו שני פאנלים בהשתתפות אנשי מקצוע, חוקרים ומומחים מעולמות הצעירים, אשר דנו בממצאי המחקר ובפעולות הנדרשות להמשך פיתוח המענים עבור הצעירים הערבים.
סרטון של האירוע שבו הוצגו עיקר ממצאי המחקר:

דילוג לתוכן
Send this to a friend