fbpx

שימושי דיגיטל בקרב אזרחים ותיקים

ג’וינט-אשל ומטה ישראל דיגיטלית העלו לרשת אתר חדש למיפוי פעילויות לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים ומתן כלים לאנשי מקצוע. האתר מאפשר ללמוד על המענים הקיימים כיום בשטח, להיעזר בסרטונים וחומרים שימושיים וכן להירשם לוובינרים ולהדרכות.

שימושי דיגיטל בקרב אזרחים ותיקים

ג’וינט-אשל ומטה ישראל דיגיטלית העלו לרשת אתר חדש למיפוי פעילויות לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים ומתן כלים לאנשי מקצוע. האתר מאפשר ללמוד על המענים הקיימים כיום בשטח, להיעזר בסרטונים וחומרים שימושיים וכן להירשם לוובינרים ולהדרכות.

בימים אלו פורחות ומשגשגות יוזמות רבות, שמטרתן לתת מענים מותאמים שיסייעו לאזרחים ותיקים להתנהל בצורה מיטבית בתקופה זו. האתר החדש מכנס ומנגיש את היוזמות המוכרות לג’וינט-אשל ומטה ישראל דיגיטלית, כחלק מעבודת המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים. בנוסף, האתר מכיל את תוצרי הידע מתקופת הפיילוט של המיזם הלאומי (2018-2020), סרטונים, חומרי לימוד שימושיים, ואפשרות להירשם לוובינרים ולהדרכות ללא עלות למדריכים ומתנדבים. האתר מיועד לגופים וארגונים הפועלים בזירה למטרת למידת עמיתים וכן לאוכלוסיית היעד שבאפשרותה להשתמש בתכנים באופן עצמאי.

סליי ביינסין, ראש תחום אוריינות דיגיטלית, מטה ישראל דיגיטלית: “משבר הקורונה המחיש עד כמה הנגישות לעולם הדיגיטלי היא קריטית. כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית נאלצו להגביר משמעותית את יכולות האוריינות הדיגיטלית שלהם ולהסתגל למציאות החדשה, ביניהם גם האזרחים הוותיקים. באתגר זה יש תפקיד משמעותי לפרו-אקטיביות של האזרח, אך גם למאמץ לאומי אינטנסיבי ורחב היקף להגברת האוריינות הדיגיטלית של החברה הישראלית כולה.”

דידי בן-שלום, מנהלת המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים, ג’וינט-אשל: “התרגשנו לראות את העשייה המרשימה בקרב החברה האזרחית, המגזר העסקי והתגייסות משרדי הממשלה והרשויות בחודשים האחרונים. מטרתנו להנגיש את העשייה לציבור וכן לשתף בידע שרכשנו בתקופת הפיילוט והקורונה באמצעות הכשרות לאנשי מקצוע, מדריכים ומתנדבים לגבי הפרקטיקות המועילות ביותר בהדרכת מבוגרים על כלים דיגיטליים”.

חשוב לציין כי מדובר באתר חי המתעדכן כל העת, כך שגופים מקצועיים שיש להם שירות רלוונטי שאינו מופיע באתר, או שמעוניינים להציע או לבקש חומרים מקצועיים נוספים, יכולים לפנות באמצעות הטופס המופיע באתר או בפנייה לדידי בן שלום, מנהלת המיזם [email protected]

כתובת האתר: http://digitalcampus.co.il/

דילוג לתוכן
Send this to a friend