fbpx

הנגשת שירותי משפט לאנשים עם מוגבלויות: ממצאי ביניים

נוצר ע"י אפרתי, רוית; כץ, אביר; קסטנר, ליבי; רותם, ניר
מסמך/מצגת71 עמ'עברית2020

תקציר

מטרתה המרכזית של התוכנית היא לספק לעורכי הדין מטעם הסנגוריה הציבורית, הפרקליטות והסיוע המשפטי, אשר מקבלים לידיהם תיקים בהם מעורבים אנשים עם מוגבלות, ידע וכלים, אשר יאפשרו להם לספק שירות מותאם ומונגש לאוכלוסייה זו. מחקר ההערכה לווה את התוכנית, ובחן את מידת ההשפעה של ההכשרות המתקיימות במסגרתה על עורכי הדין הפועלים בשלוש היחידות השונות של משרד המשפטים

שותפים: משרד המשפטים, מכון הנרייטה סאלד

דילוג לתוכן
Send this to a friend