זה זמן קורונה: שיחות פרטניות בשימוש פלטפורמות דיגיטליות

מסמך/מצגת4 עמ'עברית2020

הנחיות לקשר פרטני מרחוק. המסמך מתייחס לרכיבים השונים של ניהול המפגש והקשר עם המשתתפים בתכניות, ומציע דרכים למיצוי אפקטיבי של המפגש המקוון

שותפים: קרן משפחת רודרמן

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend