זיקנה בקו העוני

נוצר ע"י בריק, יצחק (עורך)
מסמך/מצגת240 עמ'עברית2005

אסופת מאמרים זו היא ניסיון לבחון את העוני מהיבטים שונים, לנתח את הסיבות שהביאו למספר רב כל כך של זקנים עניים בישראל, ולהציב את הנושא בראש סדר העדיפות הלאומי

פריטי ידע קשורים

בבית ולא במוסד: על הזכות למות בבית

ספר זה הוא אסופת מאמרים בה נבחנת הסוגיה המורכבת של הזכות לבחור למות בבית מהיבטים שונים: האנתרופולוגי-היסטורי, החברתי והמערכתי, היהודי והאתי. הספר עוסק גם בהיבטים מעשיים יותר, הרפואיים והסיעודיים, ובשאלות הנוגעות להענקת סיעוד וטיפול בבית לחולה הנוטה למות

מסמך/מצגת 2006

פסיכוגריאטריה: פרקים נבחרים

ספר לימוד מקצועי ומקיף הפורס לפני הקורא את התחום הנרחב של מחלות אורגניות ומחלות נפש, הפוגעות בתפקוד המוחי של הקשיש

מסמך/מצגת 2015

קשר אחר בבית הספר: עיצוב תרבות בית ספרית שונה בעבודה עם תלמידים בסיכון ובהדרה

ספר זה מעמיד את המורה במרכז הדיון, על רגשותיו, מחשבותיו וחוויותיו עקב עבודתו עם תלמידים בהדרה ובסיכון. הספר בוחן כיצד אפשר לסייע למורים ולמנהלים להרגיש גאים בעבודתם למרות חוסר ההערכה והעדר היוקרה של העיסוק בהוראה בכלל ובהוראה לתלמידים בהדרה בפרט

מסמך/מצגת 2011

פעילות ג׳וינט ישראל בתקופת החירום: 2006 – 2000

מסמך זה מתעד את פעילות הג׳וינט בשעת חירום. הספר מצביע על תהליך קבלת ההחלטות, על ההתארגנות של הג׳וינט במצב חירום ואת גיוס מגביות החירום. חלק מרכזי בספר מונה ומתאר את תכניות החירום, את מידת השפעתם וחשיבותם לאוכלוסיות שנהנו מהם  

מסמך/מצגת 2012
Send this to a friend