ישראל מעבר למגבלות: דו״ח שנתי, 2017

מסמך/מצגת35 עמ'עברית2018

דו״ח סיכום פעילות ישראל מעבר למגבלות בשנת 2017 והצגת מטרות, יעדים ותכנית עבודה לשנת 2018

שותפים: קרן משפחת רודרמן

Send this to a friend